Sectie Pensioenen

De sectie Pensioenen verenigt de NOB-leden die actief zijn op dit specialistische gebied. De sectie organiseert (onder de vlag van de SOB) twee vaktechnische bijeenkomsten per jaar. De bijeenkomsten zijn onderdeel van het Programma Permanente Educatie van de NOB en alleen toegankelijk voor gewone leden. De sectie heeft verder een adviserende rol in de Commissie Wetsvoorstellen en draagt bij aan de inhoud van de Beroepsopleiding Belastingadviseurs voor aspirant-leden.

De sectie Pensioenen wordt geleid door een bestuur dat bestaat uit de volgende NOB-leden:

  • drs. A.G. Jimmink (voorzitter)
  • dr. B. Dieleman
  • drs. M.J. Hayes
  • mr. drs. M.J. Oostenbroek
  • mr. dr. G.M.C.M. Staats
  • mr. B. Starink
  • mr. C.H.M. Walschot
  • mevrouw drs. N.M. Winter

De sectie wordt ondersteund door mr. O.M.P. Klessens (secretaris).