Sectie Pensioenen

Het Algemeen Bestuur heeft besloten tot oprichting van een sectie Pensioenen. De sectie komt 26 januari 2016 voor het eerst bijeen. Nadere informatie volgt.

De sectie Pensioenen wordt geleid door een bestuur dat bestaat uit de volgende NOB-leden:

  • drs. A.G. Jimmink (voorzitter)
  • dr. B. Dieleman
  • drs. M.J. Hayes
  • mr. drs. M.J. Oostenbroek
  • mr. dr. G.M.C.M. Staats
  • mr. B. Starink
  • mr. C.H.M. Walschot
  • mevrouw drs. N.M. Winter

De sectie wordt ondersteund door mr. O.M.P. Klessens (secretaris).