Loonbelasting en Sociale Verzekeringen

Doorclick Fiscale Conferentie 'Loonheffingen'

In het kader van het Programma Permanente Educatie voor de gewone NOB leden organiseert de SOB op 30 april 2014, aanvang 15.30 uur, een seminar Loonheffingen in Slot Zeist te Zeist. Dit seminar komt voort uit de Fiscale Conferentie 'Loonheffingen' die op 21 en 22 november 2013 plaatsvond. Teneinde deze conferentie een groter bereik te geven, organiseert de SOB een 'doorclick' seminar waarin drie van de inleiders (mw. J.M.C. Zwinkels (Belastingdienst), mw. mr. A.P.B. van Eck (Belastingdienst) en mr. H.M.M. Prinsen (Deloitte) uit de conferentie optreden. Aan de orde komen de onderwerpen ‘Schijnzelfstandigheid’, ‘Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters’ en ‘Pensioen: van uitgesteld loon naar bezuinigingsinstrument’.

PE-seminar: Arbeidsartikel in belastingverdragen

In het kader van het Programma Permanente Educatie organiseerde de sectie Loonbelasting en Sociale Verzekeringen op woensdag 13 november 2013 het seminar ‘Arbeidsartikel in belastingverdragen’.
Het seminar werd geopend door mr. J.J.F. Stormmesand (Bestuurslid sectie Loonbelasting & Sociale Verzekeringen). Mr. C.L.J.R. Douven (Belastingdienst) en drs. R.A. van der Jagt (belastingadviseur KPMG Meijburg & Co) traden op als inleider. In de eerste inleiding  stond het OESO-Modelverdrag centraal. Ook werd ingegaan op art. 15 lid 1 en 2. De tweede inleiding ging over het Verdrag met Duitsland waarbij o.a. de volgende thema’s nader werden belicht: wijzigingen ten opzichte van het oude verdrag, compensatieregeling en pensioen.
Het seminar vond plaats in Slot Zeist te Zeist.