11e Rondetafelbijeenkomst 'Europa en natuurlijke personen'

donderdag 04 april 2019
& vrijdag 05 april 2019
Activiteit: 
Rondetafelbijeenkomst
Inleider(s): 
prof. mr. dr. S.C.W. Douma, prof. dr. M.J.G.A.M. Weerepas, mr. dr. E.W. Ros, prof. dr. M. de Wilde, mr. dr. M.R.T. Pauwels, mr. P. Anthoni en V. Dafnomilis Adv. LL.M.
Tijdsduur: 
dag 1 van 13.45 uur tot 17.30 uur; dag 2 van 9.00 uur - 15.15 uur
Locatie: 
Slot Zeist te Zeist
Soort PE: 
Vaktechnisch
PE-uren: 
7,5

De elfde Rondetafelbijeenkomst van de sectie Europees Fiscaal Recht heeft als titel ‘Europa en natuurlijke personen’. Conferentieleider is mr. dr. J.J.A.M. Korving (Deloitte en Universiteit Maastricht).

Tijdens de Rondetafelbijeenkomst komen onderstaande onderwerpen aan bod:

  • Schumacker revisited;
  • Sociale zekerheid;
  • Burgerschap van de Unie en mensenrechten;
  • Capita Selecta;
  • Actualiteiten EU-recht en natuurlijke personen.

Voor meer informatie over de onderwerpen en de inleiders zie het programma.  

Selectie deelnemers
De groepsgrootte van de Rondetafelbijeenkomst bedraagt twintig personen (uitsluitend NOB-leden).  Het maximum aantal deelnemers per kantoor bedraagt twee. Dit geldt ook voor het aantal bedrijfsfiscalisten. Omdat de kwaliteit van de deelnemers voor een belangrijk deel de kwaliteit van de bijeenkomst bepaalt, vragen wij de deelnemers, in verband met de selectie, een korte beschrijving van de ervaring op het betreffende gebied te sturen. De NOB behoudt zich in voorkomende gevallen het recht voor om personen, die naar het oordeel van de NOB niet kwalificeren, niet toe te laten.

Kwaliteit deelnemers
De kwaliteit van de deelnemers bepaalt voor een belangrijk deel de kwaliteit van de bijeenkomst. De deelnemers dienen dan ook van een vergelijkbaar technisch niveau zijn. Het gaat dan om fiscalisten die zich intern en/of extern geprofileerd hebben als deskundige op het gebied van de desbetreffende bijeenkomst. Dit kan blijken uit publicaties, procedures, advisering en/of een interne knowhow functie. Behoudens uitzonderingen zullen de deelnemers over een zeer ruime ervaring dienen te beschikken.

Inschrijving
Aanmeldingen voor de Rondetafelbijeenkomst ontvangen wij graag uiterlijk 15 februari 2019 per mail aan Simone Peters (s.peters@nob.net). De aanmelding dient vergezeld te zijn van een kort CV met daarbij vermeld de ervaring op het betreffende gebied. Over toelating tot de Rondetafelbijeenkomst beslist de directeur van de SOB in overleg met de conferentieleider. De kosten van de bijeenkomst bedragen € 895,- (excl. btw, inclusief lunch, diner en overnachting).

Annulering is niet mogelijk. Plaatsver­vanging is toegestaan tot één week voor de bijeenkomst mits het een gekwalificeerde deelnemer betreft. Het aanmeldingsformulier kan onder aan deze pagina worden gedownload. Aan deze bijeenkomst kunnen geen aspirant-leden deelnemen.

Mocht het minimum aantal deelnemers niet worden behaald dan behoudt de SOB zich het recht voor de bijeenkomst te annuleren.