44e Fiscale Conferentie Vastgoed

donderdag 16 november 2017
& vrijdag 17 november 2017
Activiteit: 
Fiscale Conferentie
Inleider(s): 
zie programma
Tijdsduur: 
dag 1: van 9.30 - 18.45 dag 2: van 9.30 - 16.30 uur
Locatie: 
Slot Zeist te Zeist
Soort PE: 
Vaktechnisch
PE-uren: 
12

Op donderdag 16 en vrijdag 17 november 2017 vindt in Slot Zeist te Zeist de 44e Fiscale Conferentie plaats. Thema is 'Vastgoed'; conferentieleider is prof. dr. B.G. Van Zadelhoff. De volgende onderwerpen staan op het programma.

 • Ondernemerschap, deeleconomie, vermogensbeheer
 • Beleggingsfondsen en andere samenwerkingsverbanden (incl. overdrachtsbelasting)
 • Overdracht algemeenheid van goederen
 • Bouwterrein
 • Meervoudig grondgebruik (inclusief beperkte rechten)
 • Gesplitste koop-aanneming en Vernieuwbouw
 • Herziening ineens van investeringsgoederen
 • Trend naar mobiele gebouwen en Unit/complexbenadering
 • Herziening op investeringsdiensten
 • Verhuur(-plus) en verhuur parkeergarage (inclusief beperkte rechten)
 • Aftrek (inclusief leegstand en vooraftrek voor niet-herzienings-btw) 
 • Aparte verhuur van in een onroerende zaak aangebrachte bestanddelen

Het volledige programma kan onderaan deze pagina worden gedownload.

Doelstelling
De Fiscale Conferentie, een initiatief van het Ministerie van Financiën en de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs, wordt vanaf 1994 tweemaal per jaar georganiseerd.

Aan elke Fiscale Conferentie kunnen NOB-leden en medewerkers van de Belastingdienst deelnemen. De conferenties duren twee dagen.  Als doelstellingen voor de conferenties kunnen worden genoemd: verdieping van fiscale techniek, uitwisseling van kennis en ervaring tussen belastingdienst en adviespraktijk en 'netwerken'. Deelnemers nemen op persoonlijke titel deel en het is de bedoeling dat zij vrijuit met elkaar kunnen discussiëren over de aan de orde gestelde fiscale problematiek.

Kwaliteit deelnemers
De groepsgrootte van deze Fiscale Conferentie bedraagt maximaal twintig personen, tien uit de Belastingdienst en tien uit de adviespraktijk (uitsluitend NOB-leden). De kwaliteit van de deelnemers bepaalt voor een belangrijk deel de kwaliteit van de conferentie. De deelnemers dienen dan ook van een vergelijkbaar technisch niveau te zijn. Het gaat dan om fiscalisten die zich intern en/of extern geprofileerd hebben als deskundige op het gebied van de desbetreffende conferentie. Dit kan blijken uit publicaties, procedures, advisering en/of een interne knowhow-functie. Behoudens uitzonderingen zullen de deelnemers over zeer ruime ervaring dienen te beschikken. Per kantoor kan één NOB-lid deelnemen. Er is plaats voor twee bedrijfsfiscalisten.

Aanmelden
De kosten van de conferentie bedragen € 1.260,-- (excl. BTW). Annulering is niet mogelijk. Plaatsvervanging is toegestaan tot één week voor de conferentie. Er kunnen maximaal tien NOB-leden aan de Fiscale Conferentie deelnemen. Per kantoor kan één NOB-lid deelnemen. Er kunnen twee bedrijfsfiscalisten worden geplaatst.

De aanmelding dient uiterlijk 13 oktober 2017 te worden ingezonden en vergezeld te zijn van een kort CV met daarbij vermeld de ervaring op het betreffende gebied. Over toelating tot de Fiscale Conferentie beslist de directeur van de SOB in overleg met de conferentieleider. Hieronder kunt u een aanmeldingsformulier downloaden.