47e Fiscale Conferentie 'Global Mobility'

donderdag 22 november 2018
& vrijdag 23 november 2018
Activiteit: 
Fiscale Conferentie
Inleider(s): 
Zie programma
Tijdsduur: 
Dag 1: 09.30 uur - 18.15 uur & Dag 2: 09.00 uur - 16.00 uur
Locatie: 
Slot Zeist te Zeist
Soort PE: 
Vaktechnisch
PE-uren: 
11

Op donderdag 22 en vrijdag 23 november 2018 vindt in Slot Zeist te Zeist  de 47e Fiscale Conferentie plaats. Thema is 'Global Mobility'; conferentieleider is prof. dr. mr. F.P.G. Pötgens (De Brauw Blackstone Westbroek en hoogleraar Internationaal en Europees Belastingrecht VU).

De volgende onderwerpen staan op het programma:

Belastingverdragen

 • BEPS
 • Werknemersproblematiek
 • Bestuurdersproblematiek

Inwonerschap

 • Wonen
 • Werken en verblijven (ook bewijslastverdeling)
 • Kwalificerende buitenlandse belastingplichten

Sociale zekerheid en EU-recht

 • Internationale Sociale zekerheidsproblematiek
 • EU-recht
 • Grenswerknemers
 • Capita Selecta
 • Fiscale en technische verzekeringsimplicaties van Brexit

Het volledige programma kan onderaan deze pagina worden gedownload.

Doelstelling

De Fiscale Conferentie, een initiatief van het ministerie van Financiën en de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs, wordt vanaf 1994 tweemaal per jaar georganiseerd.

Aan elke Fiscale Conferentie kunnen NOB-leden en medewerkers van de Belasting­dienst deelnemen. De conferenties duren twee dagen. Elke conferentie staat onder leiding van een fiscalist, die een grote reputatie geniet op het vlak van het te behandelen onderwerp. Als doelstellingen voor de conferenties kunnen worden genoemd: verdieping van fiscale techniek, uitwisseling van kennis en ervaring tussen belastingdienst en adviespraktijk en 'netwerken'. Deelnemers nemen op persoonlijke titel deel en het is de bedoeling dat zij vrijuit met elkaar kunnen discussiëren over de aan de orde gestelde fiscale problematiek.

Kwaliteit deelnemers

De groepsgrootte van deze Fiscale Conferentie bedraagt maximaal twintig personen, tien afkomstig van de Belastingdienst en tien uit de adviespraktijk (uitsluitend NOB-leden). Ook de sectie bedrijfsfiscalisten kan twee deelnemers aanmelden. De kwaliteit van de deelnemers bepaalt voor een belangrijk deel de kwaliteit van de conferentie. De deelnemers dienen dan ook van een vergelijkbaar technisch niveau te zijn. Het gaat dan om fiscalisten die zich intern en/of extern geprofileerd hebben als deskundige op het gebied van de desbetreffende conferentie. Dit kan blijken uit publicaties, procedures, advisering en/of een interne knowhow-functie. Behoudens uitzonderingen zullen de deelnemers over zeer ruime ervaring dienen te beschikken.

Selectie deelnemers

Omdat de kwaliteit van de deelnemers voor een belangrijk deel de kwaliteit van de bijeenkomst bepaalt, vragen wij de deelnemers, in verband met de selectie, een korte beschrijving van de ervaring op het betreffende gebied te sturen. Naar wij hopen heeft u er begrip voor dat de NOB zich in voorkomende gevallen het recht voorbehoudt om personen, die naar het oordeel van de NOB niet kwalificeren, niet toe te laten. Wij gaan er van uit dat deelnemers het volledige tweedaagse programma bijwonen. Het is niet mogelijk slechts 1 dag of een deel van het programma aanwezig te zijn.

Inschrijving

Aanmeldingen voor de conferentie ontvangen wij graag uiterlijk 15 oktober 2018. De kosten van de conferentie bedragen € 1.260,- (excl. BTW). Annulering is niet mogelijk. Plaatsver­vanging is toegestaan tot één week voor de conferentie. Er kunnen maximaal tien NOB-leden aan de Fiscale Conferentie deelnemen. Per kantoor kan één NOB-lid deelnemen. Ook de sectie bedrijfsfiscalisten kan twee deelnemers aanmelden.

De aanmelding dient vergezeld te zijn van een kort CV met daarbij vermeld de ervaring op het betreffende gebied. Over toelating tot de Fiscale Conferentie beslist de directeur van de SOB in overleg met de conferentieleider. Hieronder kunt u een aanmeldingsformulier downloaden.