48e Fiscale Conferentie Mandatory Disclosure

donderdag 10 oktober 2019
& vrijdag 11 oktober 2019
Activiteit: 
Fiscale Conferentie
Inleider(s): 
Zie concept programma
Tijdsduur: 
Dag 1: 09.30 uur - 18.45 uur & Dag 2: 09.00 uur - 16.00 uur
Locatie: 
Slot Zeist te Zeist
Soort PE: 
Vaktechnisch / Niet-vaktechnisch
PE-uren: 
10,5

Op donderdag 10 en vrijdag 11 oktober 2019 vindt in Slot Zeist te Zeist  de 48e Fiscale Conferentie plaats. Thema is 'Mandatory Disclosure'. De conferentieleider is prof. dr. S.C.W. Douma (hoogleraar Internationaal en Europees Formeel Belastingrecht Universiteit van Amsterdam en partner bij Lubbers, Boer & Douma).

De volgende onderwerpen staan op het programma:

  • Setting the scene
  • Meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies
  • De ‘main benefit test’ en bijbehorende hallmarks
  • De overige hallmarks
  • Gedragsverandering
  • Het meldingsproces
  • Rechtsvergelijking
  • Formeelrechtelijke aspecten
  • Toezicht, handhaving en praktische aspecten

Doelstelling
De Fiscale Conferentie, een initiatief van het ministerie van Financiën en de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs, wordt vanaf 1994 tweemaal per jaar georganiseerd.

Aan elke Fiscale Conferentie kunnen NOB-leden en medewerkers van de Belasting­dienst deelnemen. De conferenties duren twee dagen. Elke conferentie staat onder leiding van een fiscalist, die een grote reputatie geniet op het vlak van het te behandelen onderwerp. Als doelstellingen voor de conferenties kunnen worden genoemd: verdieping van fiscale techniek, uitwisseling van kennis en ervaring tussen belastingdienst en adviespraktijk en 'netwerken'. Deelnemers nemen op persoonlijke titel deel en het is de bedoeling dat zij vrijuit met elkaar kunnen discussiëren over de aan de orde gestelde fiscale problematiek.

Kwaliteit deelnemers
De groepsgrootte van deze Fiscale Conferentie bedraagt maximaal twintig personen, tien afkomstig van de Belastingdienst en tien uit de adviespraktijk (uitsluitend NOB-leden). Ook de sectie bedrijfsfiscalisten kan eem deelnemer aanmelden. De kwaliteit van de deelnemers bepaalt voor een belangrijk deel de kwaliteit van de conferentie. De deelnemers dienen dan ook van een vergelijkbaar technisch niveau te zijn. Het gaat dan om fiscalisten die zich intern en/of extern geprofileerd hebben als deskundige op het gebied van de desbetreffende conferentie. Dit kan blijken uit publicaties, procedures, advisering en/of een interne knowhow-functie. Behoudens uitzonderingen zullen de deelnemers over zeer ruime ervaring dienen te beschikken.

Selectie deelnemers
Omdat de kwaliteit van de deelnemers voor een belangrijk deel de kwaliteit van de bijeenkomst bepaalt, vragen wij de deelnemers, in verband met de selectie, een korte beschrijving van de ervaring op het betreffende gebied te sturen. Naar wij hopen heeft u er begrip voor dat de NOB zich in voorkomende gevallen het recht voorbehoudt om personen, die naar het oordeel van de NOB niet kwalificeren, niet toe te laten. Ook als het aantal aanmeldingen het maximum aantal plaatsen overschrijdt, zal een selectie worden gemaakt. Over toelating tot de Fiscale Conferentie beslist de directeur van de SOB in overleg met de conferentieleider. Kandidaten ontvangen na de uiterlijke aanmeldingsdatum bericht over de plaatsing.

Wij gaan er van uit dat deelnemers het volledige tweedaagse programma bijwonen. Het is niet mogelijk slechts 1 dag of een deel van het programma aanwezig te zijn.

Inschrijving
Aanmeldingen voor de conferentie ontvangen wij graag uiterlijk 15 augustus 2019. De kosten van de conferentie bedragen € 1.260,- (excl. BTW). Annulering is niet mogelijk. Plaatsver­vanging is toegestaan tot één week voor de conferentie. Er kunnen maximaal tien NOB-leden aan de Fiscale Conferentie deelnemen. Per kantoor kan één NOB-lid deelnemen. Ook de sectie bedrijfsfiscalisten kan een deelnemer aanmelden.

De aanmelding dient vergezeld te zijn van een kort CV met daarbij vermeld de ervaring op het betreffende gebied. Hieronder kunt u een aanmeldingsformulier downloaden.