49e Fiscale Conferentie Omzetbelasting

donderdag 07 november 2019
& vrijdag 08 november 2019
Activiteit: 
Fiscale Conferentie
Inleider(s): 
Zie programma
Tijdsduur: 
Dag 1: 09.30 uur - 18.30 uur & Dag 2: 09.00 uur - 16.00 uur
Locatie: 
Slot Zeist te Zeist
Soort PE: 
Vaktechnisch
PE-uren: 
11,5

Op donderdag 7 en vrijdag 8 november 2019 vindt in Slot Zeist te Zeist  de 48e Fiscale Conferentie plaats. Thema is 'Omzetbelasting'. De conferentieleider is prof. dr. H.W.M. (Herman) van Kesteren
(hoogleraar belastingrecht Tilburg University, raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof Den Bosch en rechter-plaatsvervanger te Den Haag en partner bij PwC)

De volgende onderwerpen staan op het programma:

  • Setting the scene
  • Ondernemerschap
  • Het afnemersbegrip en plaats prestatie
  • Aankoop en verkoop deelnemingen
  • Pre pro rata problematiek
  • Pro rata problematiek
  • Kaders vooroverleg
  • Relatie EU-recht en wetgeving
  • Relatie EU-recht en nationaal recht
  • De toekomst van de btw

Het volledige programma kan onderaan deze pagina worden gedownload.

Doelstelling
De Fiscale Conferentie, een initiatief van het ministerie van Financiën en de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs, wordt vanaf 1994 tweemaal per jaar georganiseerd. Aan elke Fiscale Conferentie kunnen NOB-leden en medewerkers van de Belasting­dienst deelnemen. De conferenties duren twee dagen. Elke conferentie staat onder leiding van een fiscalist, die een grote reputatie geniet op het vlak van het te behandelen onderwerp. Als doelstellingen voor de conferenties kunnen worden genoemd: verdieping van fiscale techniek, uitwisseling van kennis en ervaring tussen belastingdienst en adviespraktijk en 'netwerken'. Deelnemers nemen op persoonlijke titel deel en het is de bedoeling dat zij vrijuit met elkaar kunnen discussiëren over de aan de orde gestelde fiscale problematiek.

Kwaliteit deelnemers
De groepsgrootte van deze Fiscale Conferentie bedraagt maximaal twintig personen, tien afkomstig van de Belastingdienst en tien uit de adviespraktijk (uitsluitend NOB-leden). Ook de sectie bedrijfsfiscalisten kan een deelnemer aanmelden. De kwaliteit van de deelnemers bepaalt voor een belangrijk deel de kwaliteit van de conferentie. De deelnemers dienen dan ook van een vergelijkbaar technisch niveau te zijn. Het gaat dan om fiscalisten die zich intern en/of extern geprofileerd hebben als deskundige op het gebied van de desbetreffende conferentie. Dit kan blijken uit publicaties, procedures, advisering en/of een interne knowhow-functie. Behoudens uitzonderingen zullen de deelnemers over zeer ruime ervaring dienen te beschikken.

Selectie deelnemers
Omdat de kwaliteit van de deelnemers voor een belangrijk deel de kwaliteit van de bijeenkomst bepaalt, vragen wij de deelnemers, in verband met de selectie, een korte beschrijving van de ervaring op het betreffende gebied te sturen. Naar wij hopen heeft u er begrip voor dat de NOB zich in voorkomende gevallen het recht voorbehoudt om personen, die naar het oordeel van de NOB niet kwalificeren, niet toe te laten. Ook als het aantal aanmeldingen het maximum aantal plaatsen overschrijdt, zal een selectie worden gemaakt. Over toelating tot de Fiscale Conferentie beslist de directeur van de SOB in overleg met de conferentieleider. Kandidaten ontvangen na de uiterlijke aanmeldingsdatum bericht over de plaatsing.

Wij gaan er van uit dat deelnemers het volledige tweedaagse programma bijwonen. Het is niet mogelijk slechts 1 dag of een deel van het programma aanwezig te zijn.

Inschrijving
Aanmeldingen voor de conferentie ontvangen wij graag uiterlijk 1 september 2019. De kosten van de conferentie bedragen € 1.260,- (excl. BTW). Annulering is niet mogelijk. Plaatsver­vanging is toegestaan tot één week voor de conferentie. Er kunnen maximaal tien NOB-leden aan de Fiscale Conferentie deelnemen. Per kantoor kan één NOB-lid deelnemen. Ook de sectie bedrijfsfiscalisten een deelnemer aanmelden.

De aanmelding dient vergezeld te zijn van een kort CV met daarbij vermeld de ervaring op het betreffende gebied. Hieronder kunt u een aanmeldingsformulier downloaden.