51ste Fiscale Conferentie Bronbelasting

donderdag 26 november 2020
& vrijdag 27 november 2020
Activiteit: 
Fiscale Conferentie
Inleider(s): 
zie programma
Tijdsduur: 
dag 1 van 09.30 - 18.15 uur en dag 2 van 09.00 uur - 16.00 uur
Locatie: 
Grand Hotel Huis ter Duin, Noordwijk aan Zee
Soort PE: 
vaktechnisch
PE-uren: 
11,5

Op donderdag 26 en vrijdag  27 november 2020 vindt in Hotel Huis ter Duin de 51ste Fiscale Conferentie plaats. Thema is ‘Bronbelasting'; conferentieleider is prof. dr. O.C.R. (Otto) Marres (hoogleraar Integriteit van de Fiscale Grondslag aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam)

De volgende onderwerpen staan op het programma:

  • Inleiding tot de bronbelasting
  • EU-recht: Anti-misbruikbegrip incl. jurisprudentie HvJ EU (Deense zaken)
  • EU-recht: Afbakening kapitaalverkeer  en verhouding tot interest en royaltyrichtlijn en moeder-dochterrichtlijn
  • Internationaal recht: bronbelastingen en belastingverdragen
  • Internationale beleidsmatige ontwikkelingen
  • Dubbele heffing
  • Formeelrechtelijke aspecten
  • Beleid: wetgeving dividendbelasting en bronbelastingen
  • Beleid: wetgeving dividendbelasting en bronbelastingen

Het volledige programma kan onderaan deze pagina worden gedownload.

Doelstelling
De Fiscale Conferentie, een initiatief van het ministerie van Financiën en de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs, wordt vanaf 1994 tweemaal per jaar georganiseerd.

Aan elke Fiscale Conferentie kunnen NOB-leden en medewerkers van de Belasting­dienst deelnemen. De conferenties duren twee dagen. Elke conferentie staat onder leiding van een fiscalist, die een grote reputatie geniet op het vlak van het te behandelen onderwerp. Als doelstellingen voor de conferenties kunnen worden genoemd: verdieping van fiscale techniek, uitwisseling van kennis en ervaring tussen belastingdienst en adviespraktijk en 'netwerken'. Deelnemers nemen op persoonlijke titel deel en het is de bedoeling dat zij vrijuit met elkaar kunnen discussiëren over de aan de orde gestelde fiscale problematiek.

Kwaliteit deelnemers
De groepsgrootte van deze Fiscale Conferentie bedraagt maximaal twintig personen, tien afkomstig van de Belastingdienst en tien uit de adviespraktijk (uitsluitend NOB-leden). Ook de Sectie bedrijfsfiscalisten kan een deelnemer aanmelden. De kwaliteit van de deelnemers bepaalt voor een belangrijk deel de kwaliteit van de conferentie. De deelnemers dienen dan ook van een vergelijkbaar technisch niveau te zijn. Het gaat dan om fiscalisten die zich intern en/of extern geprofileerd hebben als deskundige op het gebied van de desbetreffende conferentie. Dit kan blijken uit publicaties, procedures, advisering en/of een interne knowhow-functie.

Selectie deelnemers
Omdat de kwaliteit van de deelnemers voor een belangrijk deel de kwaliteit van de bijeenkomst bepaalt, vragen wij de deelnemers, in verband met de selectie, een korte beschrijving van de ervaring op het betreffende gebied te sturen. Naar wij hopen heeft u er begrip voor dat de NOB zich in voorkomende gevallen het recht voorbehoudt om personen, die naar het oordeel van de NOB niet kwalificeren, niet toe te laten. Wij gaan er van uit dat deelnemers het volledige tweedaagse programma bijwonen. Het is niet mogelijk slechts 1 dag of een deel van het programma aanwezig te zijn.

Inschrijving
De aanmelding voor de conferentie ontvangen wij graag uiterlijk 14 september 2020. De kosten van de conferentie bedragen € 1.260,-- (excl. BTW). Annulering is niet mogelijk. Plaatsver­vanging is toegestaan tot één week voor de conferentie. Er kunnen maximaal tien NOB-leden aan de Fiscale Conferentie deelnemen. Per kantoor kan één NOB-lid deelnemen. De kantoren worden hier na de uiterlijke aanmeldingsdatum over geïnformeerd.

De aanmelding dient vergezeld te zijn van een kort CV met daarbij vermeld de ervaring op het betreffende gebied. Hieronder kunt u een aanmeldingsformulier downloaden.