E-learningmodule WWFT

Opleidingsverplichting WWFT

top

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) legt onder meer aan belastingadviseurs en accountants de verplichtingen op een cliëntenonderzoek uit te voeren en ongebruikelijke transacties te melden bij een daarvoor ingesteld meldpunt, FIU-Nederland. Ook bevat de WWFT de bepaling dat kantoren hun medewerkers, voor zover relevant voor hun werkzaamheden, periodiek dienen op te leiden zodat zij in staat zijn een ongebruikelijke transactie te herkennen en een cliëntenonderzoek goed en volledig uit te voeren (artikel 35 WWFT). Deze opleidingsverplichting geldt dus in beginsel voor alle NOB-leden die werkzaam zijn als belastingadviseur. De WWFT is niet van toepassing op bedrijfsfiscalisten.

E-learningmodule WWFT

top

In 2008 heeft de NOB in samenwerking met (de rechtsvoorgangers van) de NBA een e-learningmodule ontwikkeld waarmee de leden aan deze opleidingsverplichting konden voldoen. In 2013 is de e-learningmodule WWFT herzien. Naast wetswijzigingen zijn in de nieuwe versie ook nieuwe inzichten en relevante recente jurisprudentie verwerkt. De WWFT verplicht tot periodieke trainingen. Dus ook als u de oude e-learning al eens heeft doorlopen is het zaak en zinvol de vernieuwde e-learningmodule te volgen. De vernieuwde e-learningmodule is 21 oktober 2013 gelanceerd.

Engelstalige e-learningmodule WWFT

top

Vanaf medio maart 2016 is tevens een Engelstalige versie van de e-learningmodule WWFT beschikbaar.

Kort de belangrijkste punten

top

De e-learningmodule wordt via internet aangeboden. Deelnemers kunnen de module doorlopen waar en wanneer ze willen. Het doornemen van de e-learningmodule duurt ca. 90 minuten. Daarna leggen deelnemers een toets af. De module is gekoppeld aan een Leer Management Systeem (LMS), waarmee de resultaten van de deelnemers kunnen worden gevolgd. Elke deelnemer die de toets succesvol afrondt ontvangt daarvan een schriftelijke bevestiging. Voor leden van de NOB staat deze e-learningmodule WWFT voor twee vaktechnische PE-uren. De NOB wijst de leden er graag op dat er in de markt ook e-learningmodules WWFT verkrijgbaar zijn die inhoudelijk niet voldoen aan de PE voorwaarden van de NOB. 

De aanmelding

top
BELANGRIJK: Per 25 juli 2018 is de Wwft en daarop gebaseerde besluiten en regelingen gewijzigd. De e-learningmodule Wwft voor belastingadviseurs en accountants van de NOB en NBA moet daarom worden herzien. U kunt zich op dit moment niet inschrijven. Waarschijnlijk zal de nieuwe module begin 2019 beschikbaar komen. NOB leden zullen hierover via de nieuwsbrief worden geïnformeerd.

Inloggen

top

Nadat u zich heeft aangemeld ontvangt u een mail met inloggegevens voor de e-learningmodule WWFT.

inloggen e-learningmodule WWFT