E-learningmodule WWFT

Opleidingsverplichting WWFT

top

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) legt onder meer aan belastingadviseurs en accountants de verplichtingen op een cliëntenonderzoek uit te voeren en ongebruikelijke transacties te melden bij een daarvoor ingesteld meldpunt, FIU-Nederland. Ook bevat de Wwft de bepaling dat kantoren hun medewerkers en dagelijks beleidsbepalers, voor zover relevant voor hun werkzaamheden, periodiek dienen op te leiden zodat zij in staat zijn een ongebruikelijke transactie te herkennen en een cliëntenonderzoek goed en volledig uit te voeren (artikel 35 Wwft). Deze opleidingsverplichting geldt dus in beginsel voor alle NOB-leden die werkzaam zijn als belastingadviseur. De Wwft is niet van toepassing op bedrijfsfiscalisten.

E-learningmodule WWFT

top

De NOB heeft in samenwerking met de NBA een e-learningmodule ontwikkeld waarmee de leden aan deze opleidingsverplichting kunnen voldoen. In 2019 wordt deze e-learningmodule Wwft herzien. De module wordt gebruiksvriendelijker, de vormgeving frisser en de inhoud wordt aangepast aan de wijzigingen die in 2018 in de Wwft zijn doorgevoerd.

Vanwege de inhoudelijke wijzigingen is het zaak de vernieuwde e-learningmodule te volgen, ook als u de oude e-learning al eens heeft doorlopen. De vernieuwde e-learningmodule wordt 1 oktober 2019 gelanceerd. Vanaf die datum kunt u zich aanmelden.

Engelstalige e-learningmodule WWFT

top

Naast een Nederlandstalige versie zal per 1 oktober 2019 ook een Engelstalige versie van de e-learningmodule WWFT ter beschikking worden gesteld.

Kort de belangrijkste punten

top

De e-learningmodule wordt via internet aangeboden. Deelnemers kunnen de module doorlopen waar en wanneer ze willen. Het doornemen van de e-learningmodule duurt ca. 90 minuten. Daarna leggen deelnemers een toets af. De module is gekoppeld aan een Leer Management Systeem (LMS), waarmee de resultaten van de deelnemers kunnen worden gevolgd. Elke deelnemer die de toets succesvol afrondt ontvangt daarvan een schriftelijke bevestiging. Voor leden van de NOB staat deze e-learningmodule WWFT voor twee vaktechnische PE-uren. De NOB wijst de leden er graag op dat er in de markt ook e-learningmodules WWFT verkrijgbaar zijn die inhoudelijk niet voldoen aan de PE voorwaarden van de NOB. 

Kosten

top

De kosten bedragen € 95,- excl. btw per individuele deelnemer.
Kantoren die een bulk deelnemers centraal aanmelden kunnen gebruik maken van de volgende kortingsregeling: 
 

1 t/m 19 deelnemers

€ 95,- ex btw per deelnemer

20 t/m 49 deelnemers

€ 90,- ex btw per deelnemer

50 t/m 99 deelnemers

€ 85,- ex btw per deelnemer

100 of meer deelnemers

€ 80,- ex btw per deelnemer

Aanmelden

top
Aanmelden voor de e-learningmodule kan pas vanaf 1 oktober 2019 en verloopt dan via de persoonlijke pagina Permanente Educatie, tabblad 'aanbod NOB'. 

Voor het centraal aanmelden van een bulk deelnemers kunt u contact opnemen met Simone Peters (s.peters@nob.net, tel. 020 5141870) van de SOB.

Kantoren die de e-learning Wwft willen aanschaffen om te draaien binnen hun eigen LMS kunnen voor voorwaarden en prijzen contact opnemen met Ellen Schouten (e.schouten@nob.net, tel. 020 514 1880).

Inloggen

top

Nadat u zich heeft aangemeld ontvangt u een mail met inloggegevens voor de e-learningmodule WWFT.

inloggen e-learningmodule WWFT