E-learning module Wwft voor belastingadviseurs en accountants

Vanaf 1 oktober 2019 kunnen NOB-leden zich (weer) aanmelden voor de e-learning module Wwft die de NOB in samenwerking met de NBA heeft ontwikkeld. In 2019 is de e-learning module herzien. De module is geactualiseerd naar aanleiding van de wetswijziging van 2018 en is gebruiksvriendelijker gemaakt.

Opleidingsverplichting Wwft

top

De Wwft bevat een trainingsverplichting. Kantoren moeten hun medewerkers en dagelijks beleidsbepalers, voor zover relevant voor hun werkzaamheden, periodiek opleiden zodat zij in staat zijn een ongebruikelijke transactie te herkennen en een cliëntenonderzoek goed en volledig uit te voeren (artikel 35 Wwft). Deze opleidingsverplichting geldt voor alle belastingadviseurs en accountants die werkzaamheden verrichten voor derden (klanten). De Wwft is niet van toepassing op bedrijfsfiscalisten. Met het periodiek volgen van deze e-learning module kunt u aan deze trainingsverplichting voldoen.

Inhoud

top

De e-learning module behandelt het toepassingsbereik van de Wwft, het cliëntenonderzoek, de meldingsplicht en wat vastgelegd moet worden. Tevens komen het risicomanagement en de bevoegdheden en sanctiemogelijkheden van de toezichthouder aan de orde. De e-learning module bevat een groot aantal praktijkcases toegespitst op het beroep belastingadviseur of accountant; u kunt binnen de module kiezen welke u gaat doen. De module sluit af met een toets.

Engelstalige versie

top

Naast een Nederlandstalige versie is ook een vernieuwde Engelstalige versie van de e-learning module Wwft beschikbaar.

Kort de belangrijkste punten

top

De e-learningmodule wordt via internet aangeboden. U kunt de module doorlopen waar en wanneer u wilt. U heeft daar een jaar de tijd voor. Het doornemen van de e-learning module duurt ca. 90 minuten. Daarna legt u een toets af. De module is gekoppeld aan een Leer Management Systeem (LMS), waarmee de voortgang van de deelnemer wordt gevolgd. Uiterlijk binnen zes weken nadat u de module succesvol heeft afgrond ontvangt u een certificaat per mail. Voor leden van de NOB staat deze e-learning module Wwft voor twee vaktechnische PE-uren.*

* De NOB wijst de leden er graag op dat er in de markt ook e-learning modules Wwft verkrijgbaar zijn die inhoudelijk niet voldoen aan de PE voorwaarden van de NOB.

Aanmelden en kosten

top
  • Individuele aanmeldingen

Individuele NOB-leden kunnen zich via de persoonlijke pagina Permanente Educatie, tabblad 'aanbod NOB' aanmelden voor de e-learning module vanaf 1 oktober 2019. De kosten bedragen € 95,- excl. btw per individuele deelnemer.

  • Bulk aanmeldingen

Kantoren waar NOB-leden werkzaam zijn kunnen centraal een bulk deelnemers aanmelden. U kunt daarvoor contact opnemen met Simone Peters (s.peters@nob.net, tel. 020 5141870) van de SOB. Kantoren die een bulk deelnemers centraal aanmelden kunnen gebruik maken van de volgende kortingsregeling:  

Minder dan 20 deelnemers

€ 95,- ex btw per deelnemer

20 t/m 49 deelnemers

€ 90,- ex btw per deelnemer

50 t/m 99 deelnemers

€ 85,- ex btw per deelnemer

100 of meer deelnemers

€ 80,- ex btw per deelnemer

  • E-learning module laten draaien binnen eigen LMS

Kantoren die de e-learning Wwft willen aanschaffen om te draaien binnen hun eigen LMS kunnen daarvoor contact opnemen met Ellen Schouten (e.schouten@nob.net, tel. 020 514 1880).

Inloggen

top

Nadat u zich heeft aangemeld ontvangt u een mail met inloggegevens voor de e-learningmodule Wwft.

Inloggen e-learningmodule Wwft