Wetscommentaren

In onderstaand overzicht staan alle commentaren die de Commissie Wetsvoorstellen sinds 2000 heeft uitgebracht. Oudere commentaren kunt u per mail (nob@nob.net) opvragen. Indien beschikbaar, sturen wij u graag een kopie.
Datum Samenvatting
26-09-2013

Commentaar van de Commissie Wetsvoorstellen van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs op Invoering van een verhuurderheffing over 2014 en volgende jaren alsmede wijziging van enige wetten met betrekking tot de nadere herziening van de fiscale behandeling van de eigen woning (Wet maatregelen woningmarkt 2014)  

23-08-2013

Commentaar van de Commissie Wetsvoorstellen van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs op de wet pensioenaanvullingsregelingen t.b.v. EK

18-07-2013

Commentaar Commissie Wetsvoorstel op het concept wetsvoorstel ten aanzien van de wijziging van de Wet op de Kansspelbelasting

11-06-2013

Commentaar van de Commissie Wetsvoorstellen van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs op de voorgenomen fiscale maatregelen voor ANBI’s en de daarbij gevoegde conceptregeling tot wijziging van de Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994

03-06-2013

Commentaar van de Commissie Wetsvoorstellen van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs op het wetsvoorstel Goedkeuring van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen (‘het Verdrag’)

01-11-2012

Commentaar van de Commissie Wetsvoorstellen van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs op het concept Uitvoeringsbesluit aftrekbeperking bovenmatige deelnemingsrente (33 287, nr. 24)

01-11-2012

Commentaar van 01-11-2012 van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs aan de griffier van de Vaste Commissie voor Financiën van de Tweede Kamer der Staten Generaal met betrekking tot de nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel Belastingplan 2013

26-10-2012

Commentaar van de Commissie Wetsvoorstellen van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs op de nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel Wet herziening fiscale behandeling eigen woning 

16-10-2012

Commentaar van de Commissie Wetsvoorstellen van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs op Consultatie Wet vereenvoudiging formeel verkeer Belastingdienst

05-10-2012

Commentaar van de Commissie Wetsvoorstellen van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs op wetsvoorstellen BP 2013, overige fiscale maatregelen 2013 en herziening fiscale behandeling woon-werkverkeer