Wetscommentaren

In onderstaand overzicht staan alle commentaren die de Commissie Wetsvoorstellen sinds 2000 heeft uitgebracht. Oudere commentaren kunt u per mail (nob@nob.net) opvragen. Indien beschikbaar, sturen wij u graag een kopie.
Datum Samenvatting
09-10-2007 NOB-commentaar op het Belastingplan 2008 en Overige fiscale maatregelen 2008.
18-09-2007 Aanvullend NOB-commentaar op het wetsvoorstel 'Invoeringswet titel 7.13 Burgerlijk Wetboek' (Wetsvoorstel 31 065, herziening van het personenvennootschapsrecht) aan de Vaste Commissie van Justitie van de Tweede Kamer.
31-07-2007 NOB-commentaar op het wetsvoorstel 'Invoeringswet titel 7.13 Burgerlijk Wetboek' (Wetsvoorstel 31 065, herziening van het personenvennootschapsrecht) aan de Vaste Commissie van Justitie van de Tweede Kamer.
22-03-2007 NOB-commentaar op het wetsvoorstel Wijziging van belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale Onderhoudswet 2007).
26-02-2007 Op 3 november 2005 verscheen het NOB-commentaar op het wetsvoorstel Versterking fiscale rechtshandhaving. In de mondelinge behandeling van het wetsvoorstel is het voorgestelde art. 64 AWR door middel van een amendement uit het wetsvoorstel gehaald (zoals door de NOB voorgesteld in het wetscommentaar).
07-12-2006 NOB-commentaar op wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 teneinde beleggingsinstellingen de mogelijkheid te bieden om vastgoed te ontwikkelen ten behoeve van de eigen portefeuille (Kamerstuknummer 30 689).
06-11-2006 Op 19 oktober heeft de Commissie Wetsvoorstellen een aantal punten ingebracht voor de Eerste Kamer-behandeling van het Wetsvoorstel Werken aan Winst - Vpb 2007.
28-09-2006 NOB-commentaar op het wetsvoorstel Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2007) (kamerstuk 30 804).
21-09-2006 NOB-commentaar op het wetsvoorstel Invoerings- en Aanpassingswet Pensioenwet (kamerstuk 30 655).
21-09-2006 NOB-commentaar op het wetsvoorstel Wijziging Wet Inkomstenbelasting 2001 (kamerstuk 30 432).