Wetscommentaren

In onderstaand overzicht staan alle commentaren die de Commissie Wetsvoorstellen sinds 2000 heeft uitgebracht. Oudere commentaren kunt u per mail (nob@nob.net) opvragen. Indien beschikbaar, sturen wij u graag een kopie.
Datum Samenvatting
11-09-2006 NOB-commentaar op het wetsvoorstel Werken aan Winst - Vpb 2007. Nota naar aanleiding van het verslag, nota van wijziging, beantwoording nadere vragen 6 september 2006.
24-08-2006 NOB-commentaar op het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de kansspelbelasting in verband met kansspelen via internet (kamerstuk 30 583).
14-07-2006 NOB-commentaar op het wetsvoorstel 'Wijzigingen van enkele belastingwetten ter vermindering van administratieve lasten' (Wijzigingsplan 'Paarse krokodil') en op het 'Concept voor de wijzigingen in de Uitvoerings- regeling loonbelasting 2001' (met toelichting) naar aanleiding van het wetsvoorstel 'Wijzigingen van enkele belastingwetten ter vermindering van administratieve lasten' (Wijzigingsplan 'Paarse krokodil').
27-06-2006 NOB-commentaar op wetsvoorstel Werken aan Winst - Vpb 2007.
02-06-2006 NOB-commentaar op wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enkele andere belastingwetten in verband met de introductie van een regeling voor vrijgestelde beleggingsinstellingen en een aanpassing van de eisen voor beleggingsinstellingen met uitdelingsverplichting.
25-04-2006 De Commissie Wetsvoorstellen heeft een commentaar verzonden aan de Vaste Commissie van VROM uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal op het wetsvoorstel "Regels met betrekking tot het heffen van een structurele bijdrage van verhuurders van woningen ten behoeve van de uitgaven van het Rijk in het kader van de betaalbaarheid van het wonen (Wet betaalbaarheids- heffing huurwoningen)".
16-03-2006 De Commissie Wetsvoorstellen heeft een commentaar verzonden aan de Vaste Commissie van Justitie uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal op het wetsvoorstel ‘Aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht met een doeltreffender middel tegen niet tijdig beslissen door bestuursorganen’ (Wet beroep bij niet tijdig beslissen).
08-02-2006 De Commissie Wetsvoorstellen heeft een brief verzonden aan de Vaste Commissie van Financiën uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal over een knelpunt in de toepassing van de Wet VPL met een suggestie tot aanpassing van de regelgeving terzake is.
03-11-2005 NOB-commentaar op Wijziging Wet op de loonbelasting 1964.
03-11-2005 NOB-commentaar op Versterking fiscale rechtshandhaving.