U bent hier

Aanvullend NOB-commentaar op Belastingplan 2015

03 november 2014

De Commissie Wetsvoorstellen van de NOB (hierna: “de Orde”) heeft met belangstelling kennisgenomen van de Nota naar aanleiding van het verslag (hierna: “de NnavV”) en de Tweede nota van wijziging (hierna: “de TwNvW”) bij het wetsvoorstel Belastingplan 2015. De NnavV geeft de Orde aanleiding tot het maken van een aantal aanvullende opmerkingen over de eenmalig verruimde schenkingsvrijstelling ten behoeve van de eigen woning, de gebruikelijkloonregeling, de werkkostenregeling en de nettolijfrente- en nettopensioenregeling. Verder vraagt de Orde naar de gevolgen van recente EU-jurisprudentie en van een lopende procedure voor de op 1 januari 2015 in werking tredende regeling voor zogenoemde kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen en wijst de Orde op het feit dat de Raad van State zich niet heeft kunnen uitlaten over de bij TwNvW voorgestelde wijziging voor de autobelastingen.

Dit commentaar is tot stand gebracht door de Commissie Wetsvoorstellen, bestaande uit de NOB-leden mr. drs. S.A.W.J. Strik (voorzitter), prof. mr. J.W. Bellingwout, mw. mr. B.E.M. den Boer, mr. S.E. Faber, drs. M.J.A.M. van Gijlswijk, prof. dr. E.J.W. Heithuis, mw. prof. dr. S.J.C. Hemels, mr. J.B.W. van Hooij, prof. dr. P. Kavelaars, prof. mr. dr. Q.W.J.C.H. Kok, drs. C. Overduin, mr. M.H.C. Ruijschop, mr. E.B. van der Stok, mr. R.H. de Vries en mw. mr. M.C. Sturm (secretaris).