U bent hier

Actualiteiten Vennootschapsbelasting

24 juni 2016

De cursus maakt onderdeel uit van het Programma Permanente Educatie. De inhoud van de cursus wordt elk jaar aangepast aan de actualiteit.

Doelgroep
Deze cursus is bedoeld voor gewone NOB-leden. Deelname door aspirant-leden is niet mogelijk. De cursus is bedoeld voor adviseurs met ruime ervaring in de vennootschapsbelasting. De cursus is interessant voor zowel degenen die het midden- en kleinbedrijf adviseren als het grotere bedrijfsleven.

Docent
prof. mr. dr. Q.W.J.C.H. Kok (Partner International Tax Services EY en hoogleraar belastingrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam)

Cursusinhoud
In deze cursus worden actualiteiten in de vennootschapsbelasting behandeld. Het gaat om praktijkontwikkelingen, recente Vpb-rechtspraak en recente wetswijzingen in de Wet Vpb 1969.

Werkwijze
De materie wordt door de docent in een interactief college belicht onder meer aan de hand van praktijkcasus. De stof wordt belicht aan de hand van de aanbevolen literatuur.

Voorbereiding
Uit de evaluaties van eerder georganiseerde bijeenkomsten blijkt dat de deelnemers aan PE-bijeenkomsten behoefte hebben aan diepgang. Om ervoor te zorgen dat de inleiders snel de diepte in kunnen gaan, worden de docenten in de gelegenheid gesteld literatuur ter voorbereiding aan te bevelen. Als de docenten van deze mogelijkheid gebruik maken, ontvangt u de lijst met aanbevolen literatuur en jurisprudentie per mail uiterlijk twee weken voor de bijeenkomst. Voor de goede orde: deelnemers zijn niet verplicht deze literatuur te bestuderen.

Praktische gegevens

Tijdsbeslag: 1 middag
Werktijden: 14.30 uur tot 19.45 uur
Kosten:  € 260,- (excl. btw, incl. soep, broodjes en warme snack)
Deelnemers:   maximaal 24 personen
Aantal PE-uren:4 (vaktechnisch)