ATAD 2 en de Nederlandse implementatiewetgeving

donderdag 14 november 2019
Activiteit: 
PE-cursus
Inleider(s): 
mr. S.R. Pancham en prof. dr. mr. M.F. de Wilde
Tijdsduur: 
van 09.45 uur tot 17.15 uur
Locatie: 
Hotel Ernst Sillem Hoeve te Den Dolder
Soort PE: 
Vaktechnisch
PE-uren: 
6

Op donderdag 14 november 2019 vindt de PE-cursus 'ATAD 2 en de Nederlandse implementatiewetgeving' plaats. De cursus is een verdiepingscursus bedoeld voor gewone leden van de NOB die zich in de dagelijkse praktijk bezighouden met de advisering van multinationals. De cursus is ook interessant voor leden die eerder ATAD 1 en/of ATAD 2 hebben gevolgd. In de cursus wordt o.a. de Nederlandse Implementatiewetgeving, die recent is ingediend, behandeld.

Docenten zijn mr. S.R. Pancham (KDPS International Tax Counsel) en prof. dr. mr. M.F. de Wilde (Loyens & Loeff en hoogleraar Erasmus Universiteit Rotterdam).

De kosten voor deelname bedragen € 390,- (excl. btw). Inschrijvingen geschieden in volgorde van binnenkomst van aanmelding. Annulering is uitsluitend mogelijk per e-mail. Tot 8 weken voor de dag van de bijeenkomst kan dat kosteloos. Bij annulering tussen 8 en 4 weken voor de dag van de bijeenkomst wordt 50% van de prijs in rekening gebracht; bij annulering binnen 4 weken voor de dag van de bijeenkomst 100%. Plaatsvervanging is mogelijk zonder annuleringskosten, mits de vervanger kwalificeert voor de cursus. In dat geval is wel € 50,- aan administratiekosten verschuldigd. Aspirant-leden kunnen niet deelnemen

Er kunnen maximaal 24 NOB-leden aan deze bijeenkomst deelnemen. Het minimum aantal bedraagt 20. Mocht het minimum aantal deelnemers niet worden behaald dan behoudt de SOB zich het recht voor de bijeenkomst te annuleren.

Voor de goede orde informeren wij u dat de SOB aan de docenten/inleiders de keuze laat of zij hand-outs of digitale presentaties, vooraf, tijdens of na de bijeenkomst ter beschikking willen stellen. Dit kan per bijeenkomst verschillen. Daarom ontvangt u niet van alle presentaties standaard hand-outs of bestanden. De presentaties van PE-bijeenkomsten die in PDF beschikbaar worden gesteld na afloop van de bijeenkomst kunt u vinden in het Archief PE-bijeenkomsten op de NOB-website.

U kunt zich voor deze bijeenkomst aanmelden via uw persoonlijke pagina, of via de link onder aan deze pagina.