Bedrijfsopvolging

donderdag 28 maart 2019
Activiteit: 
PE-seminar
Inleider(s): 
mr. A.M.A. de Beer en mw. mr. dr. M.J. Hoogeveen
Tijdsduur: 
van 15.30 - 19.15 uur
Locatie: 
Buitenplaats Sparrendaal Driebergen-Rijsenburg
Soort PE: 
vaktechnisch
PE-uren: 
3

Op 11 en 12 oktober 2018 vond de Fiscale Conferentie DGA/Familiebedrijven plaats. In overleg met de sectie Estate Planning is besloten de inleiding over het onderwerp ‘Bedrijfsopvolging’ als apart PE-seminar aan te bieden om het onderwerp een groter bereik te geven.  

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

  • Bedrijfsopvolgingsfaciliteiten inkomstenbelasting en schenk- en  erfbelasting
  • Vereisten faciliteiten algemeen
  • Werknemerseis doorschuifregeling
  • Indirecte belangen
  • Soort aanmerkelijk belang
  • Vereisten preferente aandelen en wat is een preferent aandeel?
  • Bezitsvereiste / voortzettingsvereiste

Inleiders zijn mr. A.M.A. de Beer (Grant Thornton) en mw. mr. dr. M.J. Hoogeveen (docent Universiteit Tilburg en werkzaam bij de Belastingdienst).

De kosten voor deelname bedragen € 195,- (excl. btw). Inschrijvingen geschieden in volgorde van binnenkomst van aanmelding. Er kunnen maximaal 50 NOB-leden aan deze bijeenkomst deelnemen. Het minimum aantal bedraagt 20. Mocht het minimum aantal deelnemers niet worden behaald dan behoudt de SOB zich het recht voor de bijeenkomst te annuleren.

Annulering is uitsluitend mogelijk per e-mail. Tot 8 weken voor de eerste cursusdag van de bijeenkomst kan dat kosteloos. Bij annulering tussen 8 en 4 weken voor de eerste cursusdag van de bijeenkomst wordt 50% van de cursusprijs in rekening gebracht; bij annulering binnen 4 weken voor de eerste cursusdag 100%. Plaatsvervanging is mogelijk zonder annuleringskosten, mits het om een vervanger gaat die kwalificeert voor de betreffende cursus. In dat geval wordt € 50,- administratiekosten in rekening gebracht.

Aan deze bijeenkomst kunnen geen aspirant-leden deelnemen.

Voor de goede orde informeren wij u dat de SOB aan de docenten/inleiders de keuze laat of zij hand-outs of digitale presentaties, vooraf, tijdens of na de bijeenkomst ter beschikking willen stellen. Dit kan per bijeenkomst verschillen. Daarom ontvangt u niet van alle presentaties standaard hand-outs of bestanden. De presentaties van PE-bijeenkomsten die in PDF beschikbaar worden gesteld na afloop van de bijeenkomst kunt u vinden in het Archief PE-bijeenkomsten op de NOB-website.

U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomst via uw Persoonlijke Pagina of via de link onderaan deze pagina.

Inschrijven: