Belastingadviseur en Inspecteur; parallelle en tegengestelde belangen tussen burger en fiscus

01 januari 1982
Preadvies en debat uitgebracht voor de 28e jaarvergadering van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs.
Preadviseur: R.J.T. Smid.
Deventer, Kluwer, 1982, 71 blz.
Serie preadviezen nr. 1