Bewijsrecht

maandag 04 september 2017
Activiteit: 
PE-cursus
Inleider(s): 
mr. Th. Groeneveld en mr. D.G. Barmentlo
Tijdsduur: 
van 15.30 uur - 19.45 uur
Locatie: 
Conferentiecentrum Woudschoten te Zeist
Soort PE: 
vaktechnisch
PE-uren: 
3

Op 4 september 2017 kunt u deelnemen aan de module Bewijsrecht van de Leergang Formeel Belastingrecht. Aan de orde komen stelplicht en bewijslastverdeling, wettelijke bewijsregels, omkering/zwaarte bewijslast, bewijslastverdeling bij boetes, onbevoegd/onrechtmatig verkregen bewijs en getuigenbewijs. Docenten zijn mr. Th. Groeneveld (raadsheer in de Hoge Raad) en mr. D.G. Barmentlo (Jaegers & Soons Advocaten).

Het betreft een module van de Leergang Formeel Belastingrecht, die u ook als afzonderlijke cursus kunt volgen.

De leergang Formeel Belastingrecht beoogt de meer ervaren belastingadviseur kennis te verschaffen over de belangrijkste onderdelen van het formele belastingrecht; ook relevante vaardigheden komen ruimschoots aan bod. Directe toepasbaarheid in de fiscale praktijk staat voorop. De leergang bestaat uit negen modules, die ook afzonderlijk kunnen worden gevolgd. Zie de algemene beschrijving van de leergang voor de onderwerpen en de lijst met docenten. Deelname door aspirant-leden is niet mogelijk. Cursusleider is mr. D.G. Barmentlo (advocaat-belastingkundige bij Jaegers & Soons Belastingkundigen).

Deze module is een vast onderdeel in het Programma Permanente Educatie en wordt periodiek aangeboden.

De kosten voor deelname bedragen € 195,- (excl. btw). Inschrijvingen geschieden in volgorde van binnenkomst van aanmelding. Annulering is uitsluitend schriftelijk mogelijk. Tot 8 weken voor de eerste dag van de bijeenkomst kan dat kosteloos. Bij annulering tussen 8 en 4 weken voor de eerste dag van de bijeenkomst wordt 50% van de prijs in rekening gebracht; bij annulering binnen 4 weken voor de eerste dag van de bijeenkomst 100%.  Plaatsvervanging is mogelijk zonder annuleringskosten, mits het om een vervanger gaat die kwalificeert voor de betreffende cursus. In dat geval is wel € 50 administratie- kosten verschuldigd. Aan deze bijeenkomst kunnen geen aspirant-leden deelnemen.

Er kunnen maximaal 24 NOB-leden aan deze bijeenkomst deelnemen. Het minimum aantal bedraagt 20.  Mocht het minimum aantal deelnemers niet worden behaald dan behoudt de SOB zich het recht voor de bijeenkomst te annuleren.

Aanmelden kan via uw Persoonlijke Pagina of via de aanmeld link onderaan deze pagina.

Inschrijven: