U bent hier

Civiel Recht Kapitaalvennootschappen nationaal

01 januari 2014

Doelgroep
De cursus Civiel Recht Kapitaalvennootschappen nationaal is een verplicht onderdeel van het technisch-fiscaal traject voor het nationale traject. De cursus kan in het keuzeprogramma gekozen worden door diegenen die de uitgebreide cursus Civiel Recht Kapitaalvennootschappen (4 dagdelen) niet verplicht hoeven te volgen of die de uitgebreide cursus Civiel Recht Kapitaalvennootschappen (4 dagdelen) nog niet als keuzevak hebben ingebracht.

De uitgebreide cursus Civiel Recht Kapitaalvennootschappen (4 dagdelen) mag niet meer worden gevolgd door cursisten die de cursus Civiel Recht Kapitaalvennootschappen nationaal hebben gevolgd.

Docent
Niek Zaman  (hoogleraar aan de Universiteit te Leiden en verbonden aan Loyens & Loeff N.V.).

Inhoud van de cursus
Tijdens de cursus komen onderstaande onderwerpen aan bod:

Middag
•      inleiding NV en BV en andere ondernemingsvormen;

•      algemene nationale ontwikkelingen in wetgeving en rechtspraak;

•      concernverhoudingen;

•      joint ventures;

•      oprichting;

•      statuten en statutenwijziging;

•      aandeelhoudersovereenkomsten;

•      verplichtingen verbonden aan aandelen;

•      fiscaal relevante afwegingen in de statuten;

•      sociale zekerheidspositie DGA.

Kapitaal en vermogen:
•      kapitaal en vermogensbescherming;

•      emissie, storting (incl. agio) en inbreng;

•      uitkeringen en terugbetalingen aan aandeelhouders;

•      aandelen en aandelensoorten;

•      aansprakelijkheidsverklaringen

•      aanmerkelijk belangregeling.

Avond
Herstructurering en bijzondere rechtsfiguren:

•      ontbinding en vereffening;

•      omzetting;

•      diverse fusiemethoden en samenwerkingsvormen;

•      nationale fusie;

•      nationale splitsing;

•      grensoverschrijdende fusie en splitsing;

•      grensoverschrijdende omzetting; en

•      certificering.

•      deelnemingsvrijstelling;

•      fiscale eenheid;

•      fiscale aspecten van samenwerkingsvormen;

•      fiscale kwalificatie buitenlandse rechtsvormen;

•      fiscale aspecten van soortaandelen in bovengenoemde onderwerpen.

Voorafgaand moet een voorbereidingsopdracht worden gemaakt aan de hand van de opgegeven literatuur.

Cursusopzet en werkwijze
Deze cursus behandelt in het bijzonder de elementen van het Nederlandse vennootschapsrecht die relevant zijn voor de dagelijkse fiscale praktijk. De cursus gaat uit van een algemene theoretische onderbouwing, maar is zeer praktijkgericht.

Praktische gegevens

Tijdsbeslag:                   1 dag (2 dagdelen)

Werktijden:                   10.00 uur tot 17.15 uur

Kosten:                         € 260,00 (excl. btw)

Deelnemers:                  maximaal 30 personen

Inschrijven voor deze cursus is mogelijk via uw Persoonlijke Pagina. Dit kan alleen als de cursus onderdeel uitmaakt van uw traject.