U bent hier

Commentaar NOB op voorstel objectvrijstelling in de Fiscale Agenda

19 mei 2011

De NOB heeft haar commentaar geleverd op de voorgestelde objectvrijstelling voor vaste inrichtingen die in de Fiscale Agenda is opgenomen. De Orde constateert dat het huidige systeem van vrijstelling ter voorkoming van dubbele belasting van buitenlandse vaste inrichtingswinst naar tevredenheid functioneert, en vreest dat deze wijziging een een negatieve uitstraling zal hebben op het Nederlandse fiscale vestigingsklimaat. De Orde meent dat doelstellingen van de wijziging ook kunnen worden bereikt met veel minder ingrijpende maatregelen, die minder nadelig uitwerken voor het Nederlandse vestigingsklimaat. De Orde doet hiertoe een alternatief voorstel en vraagt om onder andere dit alternatief te overwegen.

Dit commentaar is tot stand gebracht door de Commissie Wetsvoorstellen, bestaande uit de NOB-leden mr. drs. S.A.W.J. Strik (voorzitter), prof. mr. J.W. Bellingwout, mw. mr. B.E.M. den Boer, mr. S.E. Faber, drs. M.J.A.M. van Gijlswijk, prof. dr. E.J.W. Heithuis, mw. prof. dr. S.J.C. Hemels, mr. J.B.W. van Hooij, prof. dr. P. Kavelaars, mr. M.H.C. Ruijschop, mr. E.B. van der Stok, mr. drs. M.F. Sunderman, mr. R.H. de Vries en mw. drs. M.R. van der Maas (secretaris).