U bent hier

Commentaar op nota n.a.v. het verslag en de nota van wijziging op het wetsvoorstel (nr. 31 930)

04 september 2009

De Commissie Wetsvoorstellen van de NOB heeft haar commentaar gegeven op de nota nav verslag en de nota van wijziging bij het wetsvoorstel Successiewet (31930). De Orde is van mening dat de bepalingen over de afgezonderde particuliere vermogens nog veel vragen oproepen en de voorgestelde regels over (cumulatief) preferente aandelen in de bedrijfsopvolgingsfaciliteit onevenwichtigheden bevatten. Tevens roept zij op tot overgangsrecht hiervoor. De Orde vraagt om de terugwerkende kracht die de nieuwe regels rondom schenken onder opschortende voorwaarde hebben, ongedaan te maken. Voorts is de Orde van mening dat het van groot belang is dat SBBIs vooraf zekerheid kunnen krijgen over hun fiscale status en dat het begrip ‘sociaal belang’ duidelijker wordt ingevuld.

Dit commentaar is door de Commissie Wetsvoorstellen, bestaande uit de NOB-leden mr. drs. S.A.W.J. Strik (voorzitter), prof. mr. J.W. Bellingwout, mw. mr. B.E.M. den Boer, mr. S.E. Faber,  drs. M.J.A.M. van Gijlswijk, prof. dr. E.J.W. Heithuis, mw. dr. S.J.C. Hemels, mr. J.B.W. van Hooij, prof. dr. P. Kavelaars, mr. M.H.C. Ruijschop, mr. E.B. van der Stok, mr. drs. M.F. Sunderman, mr. R.H. de Vries en mw. drs. M.R. van der Maas (secretaris) tot stand gekomen met medewerking van de NOB-leden mr. J.M. Bom, mr. D.A. Hofland, mw. mr. N. Idsinga, mr. drs. B.B.A. de Kroon, mr. H. Lohuis, mw. mr. T.N. Peters van Neijenhof, mw. mr. J.S. Snelderwaard, prof.dr. F. Sonneveldt, dr. S.A. Stevens, mw. mr. H.F. van der Weerd - van Joolingen, mw. mr. S.A.M. de Wijkerslooth-Lhoëst en mr. J. Zwagemaker.