U bent hier

Commentaar op Wet invoering Beschikking geen loonheffingen (BGL)

11 november 2014

De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (hierna: de Orde) heeft met belangstelling kennis genomen van het wetsvoorstel Wet invoering Beschikking geen loonheffingen (hierna: Wet BGL). De Orde is van mening dat het wetsvoorstel Wet BGL geen oplossingen biedt voor de problematiek van ‘schijnzelfstandigheid’ en derhalve niet in deze vorm ingevoerd zou moeten worden.

Dit commentaar is tot stand gebracht door de Commissie Wetsvoorstellen, bestaande uit de NOB-leden mr. drs. S.A.W.J. Strik (voorzitter), prof. mr. J.W. Bellingwout, mw. mr. B.E.M. den Boer, mr. S.E. Faber, drs. M.J.A.M. van Gijlswijk, prof. dr. E.J.W. Heithuis, mw. prof. dr. S.J.C. Hemels, mr. J.B.W. van Hooij, prof. dr. P. Kavelaars, prof. mr. dr. Q.W.J.C.H. Kok, drs. C. Overduin, mr. M.H.C. Ruijschop, mr. E.B. van der Stok, mr. R.H. de Vries en mw. mr. M.C. Sturm (secretaris) met medewerking van de NOB-leden dr. F.M. Werger en mw. mr. A.A.W. Langevoord.