U bent hier

Commentaar op het wetsvoorstel Wet modernisering Vpb-plicht van overheidsondernemingen

13 oktober 2014

Op 14 april 2014 is een consultatiedocument gepubliceerd, waarop de Orde op 12 mei 2014 een reactie heeft gestuurd. Het wetsvoorstel dat er nu ligt, is naar de mening van de Orde een verbetering ten opzichte van het consultatievoorstel in die zin dat de systematiek van de vrijstellingen duidelijker is, administratief minder bewerkelijk voor de belastingplichtigen en een aantal praktische knelpunten zijn opgelost. Ook de aangepaste Memorie van Toelichting draagt daar aan bij. Naar aanleiding van het wetsvoorstel heeft de Orde wel nog enkele (technische) vragen en opmerkingen die uitgewerkt zijn in haar commentaar.

Dit commentaar is tot stand gebracht door de Commissie Wetsvoorstellen, bestaande uit de NOB-leden mr. drs. S.A.W.J. Strik (voorzitter), prof. mr. J.W. Bellingwout, mw. mr. B.E.M. den Boer, mr. S.E. Faber, drs. M.J.A.M. van Gijlswijk, prof. dr. E.J.W. Heithuis, mw. prof. dr. S.J.C. Hemels, mr. J.B.W. van Hooij, prof. dr. P. Kavelaars, prof. mr. dr. Q.W.J.C.H. Kok, drs. C. Overduin, mr. M.H.C. Ruijschop, mr. E.B. van der Stok, mr. R.H. de Vries en mw. mr. M.C. Sturm (secretaris) met medewerking van de NOB-leden dr. W. Bruins Slot, mr. drs. R.A.G. Kuijpers, prof. dr. S.A. Stevens, mw. mr. drs. A. van Dijk, mr. M.J.W. van der Geld, mw. mr. M.H. Moor, drs. G.J.W. de Ruiter, mw. mr. C.J. Vos, mr. J.J. Kluft, mr. dr. D.S. Smit, drs. B.J. Kiekebeld en mr. J.A.R. van Eijsden.