U bent hier

Commentaar van de Commissie Wetsvoorstellen van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs op het Belastingplan 2015

04 december 2014

De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (hierna: de Orde) heeft met belangstelling kennis genomen van het door de Tweede Kamer aangenomen wetsvoorstel Belastingplan 2015 inclusief de nota’s van wijziging en diverse amendementen en moties. Het geeft de Orde aanleiding tot het maken van opmerkingen inzake (i) de gebruikelijk loon regeling, (ii) Eenmalig verruimde schenkingsvrijstelling ten behoeve van de eigen woning en (iii) nieuwe regeling van kwalificerende buitenlandse belastingplichtige.

Dit commentaar is tot stand gebracht door de Commissie Wetsvoorstellen, bestaande uit de NOB-leden mr. drs. S.A.W.J. Strik (voorzitter), prof. mr. J.W. Bellingwout, mw. mr. B.E.M. den Boer, mr. S.E. Faber, drs. M.J.A.M. van Gijlswijk, prof. dr. E.J.W. Heithuis, mw. prof. dr. S.J.C. Hemels, mr. J.B.W. van Hooij, prof. dr. P. Kavelaars, prof. mr. dr. Q.W.J.C.H. Kok, drs. C. Overduin, mr. M.H.C. Ruijschop, mr. E.B. van der Stok, mr. R.H. de Vries en mw. mr. M.C. Sturm (secretaris).