U bent hier

Commentaar Wet maatregelen woningmarkt 2014

26 september 2013

Commentaar van de Commissie Wetsvoorstellen van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs op Invoering van een verhuurderheffing over 2014 en volgende jaren alsmede wijziging van enige wetten met betrekking tot de nadere herziening van de fiscale behandeling van de eigen woning (Wet maatregelen woningmarkt 2014)  

Het commentaar richt zich op de voorstellen in HFK 1 (Verhuurderheffing over 2014 en volgende jaren) en HFK 3 (Wijzigingen in de Wet inkomstenbelasting 2001) van het hiervoor genoemde wetsvoorstel. De Orde merkt op in het commentaar dat de 2014-editie van de verhuurderheffing op diverse onderdelen substantieel verschilt van de 2013-editie. De Orde voorziet dat de uitvoerbaarheid door de toegevoegde regels negatief zal worden beïnvloed en dat de administratieve lastendruk zal stijgen. Ten aanzien van de Wijzigingen in de Wet inkomstenbelasting 2001 gaat de Orde in op het ontstaan van een complex en ontuitvoerbaar systeem, de tariefmaatregel en de eigenwoningreserve.

Dit commentaar is tot stand gebracht door de Commissie Wetsvoorstellen, bestaande uit de NOB-leden mr. drs. S.A.W.J. Strik (voorzitter), prof. mr. J.W. Bellingwout, mw. mr. B.E.M. den Boer, mr. S.E. Faber, drs. M.J.A.M. van Gijlswijk, prof. dr. E.J.W. Heithuis, mw. prof. dr. S.J.C. Hemels, mr. J.B.W. van Hooij, prof. dr. P. Kavelaars, drs. C. Overduin, mr. M.H.C. Ruijschop, mr. E.B. van der Stok, mr. R.H. de Vries en mw. mr. M.C. Sturm (secretaris).