U bent hier

Commentaar wet pensioenaanvullingsregelingen t.b.v. EK

23 augustus 2013

De Orde heeft kennisgenomen van de inhoud van het wetsvoorstel Wet pensioenaanvullingsregelingen (“wetsvoorstel”). De Orde constateert dat op grond van het wetsvoorstel er maar liefst 15 artikelen aan hoofdstuk 5 van de Wet IB 2001 (box III) worden toegevoegd. De Orde is van mening dat hiermee de overzichtelijkheid en eenvoud van wet- en regelgeving ernstig wordt geschaad. Dit klemt te meer nu het wetsvoorstel ziet op een zeer klein belang, namelijk een extra pensioenopbouw van 0,1%. Dit geringe belang en de exorbitante omvang van de daarmee gemoeide regelgeving is naar de mening van Orde volstrekt disproportioneel. De Orde licht dit in het commentaar toe, alsmede wordt er in gegaan op een aantal technische punten van het wetsvoorstel.  

Dit commentaar is tot stand gebracht door de Commissie Wetsvoorstellen, bestaande uit de NOB-leden mr. drs. S.A.W.J. Strik (voorzitter), prof. mr. J.W. Bellingwout, mw. mr. B.E.M. den Boer, mr. S.E. Faber, drs. M.J.A.M. van Gijlswijk, prof. dr. E.J.W. Heithuis, mw. prof. dr. S.J.C. Hemels, mr. J.B.W. van Hooij, prof. dr. P. Kavelaars, drs. C. Overduin, mr. M.H.C. Ruijschop, mr. E.B. van der Stok, mr. R.H. de Vries en mw. mr. M.C. Sturm (secretaris) met medewerking van de NOB-leden mr. A.A.W. Langevoord en mr. J.D. Schouten.