U bent hier

Commissie Beroepszaken reageert op consultatie Wijzigingswet financiële markten 2019

12 februari 2018

De Commissie Beroepszaken heeft gereageerd op het consultatiedocument Wijzigingswet financiële markten 2019 met bijbehorende ontwerp toelichting. De onderhavige wet bedoelt te regelen dat het Bureau Financieel Toezicht (hierna BFT), als toezichthouder op de toepassing van de Wwft door accountants, gegevens en inlichtingen mag verstrekken aan de AFM voor het toezicht op de toepassing van de Wta door accountantsorganisaties. Hiertoe krijgt het BFT de bevoegdheid gegevens of inlichtingen te verstrekken aan de Autoriteit Financiële Markten (AFM) ten aanzien van de natuurlijke persoon, rechtspersoon of vennootschap die als belastingadviseur zelfstandig onafhankelijk beroepsactiviteiten uitoefent. De commissie wijst er op dat dergelijke belastingadviseurs niet onder het toezicht van de AFM vallen.