Congresbundel 'Sport en Fiscaliteit in beweging'

07 juni 2007
De congresbundel 'Sport en Fiscaliteit in beweging' bevat acht bijdragen van verschillende auteurs en een interview over het thema van het NOB-jaarcongres 2007. Aan de orde komen onder meer de fiscale positie van topsporters, de belasting van sportinkomsten en de heffing van vennootschapsbelasting bij amateursportverenigingen. Ook de internationale fiscaliteit bij grensoverschrijdende sportbeoefening wordt behandeld. In het interview aandacht voor de ethische aspecten van de sportfiscaliteit.