U bent hier

Cursus Bewijsrecht

27 mei 2019

Doelgroep
De cursus beoogt de meer ervaren belastingadviseur kennis en vaardigheden te verschaffen over de belangrijke onderdelen van het formele belastingrecht en is rechtstreeks toepasselijk in de fiscale praktijk. De cursus maakt onderdeel uit van het Programma Permanente Educatie. Deelname door aspirant-leden is niet mogelijk.

Cursusleider
mr. D.G. Barmentlo (FT-advocaten)

Docenten
mr. Th. Groeneveld (oud raadsheer in de Hoge Raad) en mr. D.G. Barmentlo

Cursusinhoud
In deze cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Stelplicht en bewijslastverdeling
  • Wettelijke bewijsregels
  • Omkering/zwaarte bewijslast
  • Bewijslastverdeling bij boetes
  • Onbevoegd/onrechtmatig verkregen bewijs
  • Getuigenbewijs

Werkwijze
Aan de hand van jurisprudentie zetten de docenten de regels en toepassing van het fiscale bewijsrecht uiteen. Daarbij wordt aangegeven wat de betekenis van het bewijsrecht is voor de fiscale praktijk. Het is de bedoeling de inhoud zo interactief als mogelijk te doen zijn.

Voorbereiding
Uit de evaluaties van eerder georganiseerde bijeenkomsten blijkt dat de deelnemers aan PE-bijeenkomsten behoefte hebben aan diepgang. Om ervoor te zorgen dat de inleiders snel de diepte in kunnen gaan, worden de docenten in de gelegenheid gesteld literatuur ter voorbereiding aan te bevelen. Als de docenten van deze mogelijkheid gebruik maken, ontvangt u de lijst met aanbevolen literatuur en jurisprudentie per mail uiterlijk twee weken voor de bijeenkomst. Voor de goede orde: deelnemers zijn niet verplicht deze literatuur te bestuderen.

Praktische gegevens 

Tijdsbeslag:middag (dagdeel)
Werktijden: 15.30 uur tot 19.45 uur
Kosten: € 195,- per cursus (excl. btw, incl. soep met broodjes)
Deelnemers: minimaal 12, maximaal 24 personen
Aantal PE-uren:3 (vaktechnisch)