U bent hier

Cursusomschrijving Procesvoering voor NOB-leden

25 juli 2018

Doelgroep
De training maakt deel uit van het Programma Permanente Educatie. Bijeenkomsten die in het kader van de PE worden georganiseerd zijn toegankelijk voor gewone leden en ervaren aspirant-leden. De training Procesvoering voor NOB-leden is bedoeld voor belastingadviseurs die incidenteel een procedure voeren. De training wordt door de deelnemers altijd zeer goed ontvangen en scoort gemiddeld iets hoger dan een 8 in de evaluaties. 
 
Docenten
Als docenten treden op: mr. F.R. Herreveld (Herreveld Van Sprundel en partners), mr. Th. Groeneveld (Oud-Raadsheer in de Hoge Raad), drs. H.F. Palm (Belastingdienst/Grote ondernemingen Zuid)) en mr. D.G. Barmentlo (FT-Advocaten). 

Cursusdoel
De cursus is gericht op het op interactieve wijze bijbrengen van inzicht in de formele aspecten van een fiscale procedure, op het ontwikkelen van vaardigheid in het indelen en formuleren van beroepschriften en in  het persoonlijke optreden tijdens een zitting. Daarnaast brengt de cursus inzicht bij in tactische overwegingen die een rol plegen te spelen tijdens procedures. Ook worden de deelnemers getraind in de behandeling van diverse beslissingsmomenten die zich in de loop van procedures aandienen (bijvoorbeeld in het proces brengen van stukken, aanbod van bewijs, bijvoorbeeld door getuigen, nieuwe grieven en verweren ter zitting etc.). De cursist dient zich vóór aanvang van de cursus de ter zake geldende bepalingen uit de AWB en de AWR eigen te maken en bestudeert ook de syllabus.
 

Cursusinhoud
In de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:
• De voorfase van een procedure    
• Conflictbeheersing, mediation
• Procederen vanuit het perspectief van de belastingadviseur
• Procederen vanuit het perspectief van de fiscus 
• Proces tactiek, do’s & don’ts  
• Procederen in twee feitelijke instanties 
• De betekenis van de Algemene wet bestuursrecht
• Procesmatige aanpak van de fiscale procedure        

Werkwijze
De cursus is gericht op het in een kleine groep op interactieve wijze bespreken van de belangrijkste factoren die een rol spelen bij het voeren van een fiscale procedure. Hoewel er zeker ook wordt stilgestaan bij de vigerende regelgeving, ligt de nadruk op hoe om te gaan met de diverse voetangels en klemmen die op de weg komen van de procederende belastingadviseur.
Een viertal zeer ervaren procestijgers (een belastingadviseur, een fiscaal advocaat, een inspecteur en een rechter), neemt de participanten mee in de wereld van de fiscale procedure en belicht processtrategie vanuit de eigen belevingswereld.

Praktische gegevens

Tijdsbeslag: 1,5 cursusdag
Werktijden: 

dag 1 van 9.30 uur tot 19.15 uur

dag 2: van 9.00 uur tot 12.30 uur

Kosten:  €1260,- incl. lunches, diner en overnachting (excl. btw)
Deelnemers:   maximaal 12 personen
Aantal PE-uren:11 (vaktechnisch)