Docenten Beroepsopleiding Belastingadviseurs

Algemene Introductie

Leden Hoge Raad
mw. mr. Beukers-van Dooren
mw. mr. C.M. Ettema
mr. Th. Groeneveld
mw. mr. M.E. van Hilten

NOB-leden
mr. J.A.R. van Eijsden
drs. P.H.M. Flipsen
mr. P.E. Halprin
prof. dr. S.J.C. Hemels 
mr. F.R. Herreveld
mr. H. Koller
mr. J.J. Kluft
prof. dr. F. Sonneveldt

Trainers Nederlands Debat Instituut
D. van Dorsselaer
mr. A.A. Noordhuis
D.A. Piras

Belastingdienst/ministerie van Financiën
mw. L. van den Heuvel
mw. mr. drs. N.G.H. Speet RA 
mr. R.F. Trijsburg
mw. mr. F.M. Verberk
mw. J.H. de Waal-Lonink MSc RA

Adviseren
Trainers
mw. A.L.G. Boin
mw. M. Grippeling
mw. J. Holwarda
ing. H.J. Zeevenhooven

Acteurs
P. Bink
mw. drs. A. de Jong
mw. T. de Jong

Argumenteren
D. van Dorsselaer
mw. E. van Nieuwkerk
mr. A.A. Noordhuis

Basiscommunicatie
Trainers
mw. A.L.G. Boin
mw. M. Grippeling
mw. J. Holwarda
ing. H.J. Zeevenhooven

Acteurs
P. Bink
mw. drs. A. de Jong
mw. T. de Jong
M.J. Zeegers

Bedrijfsconcentraties
mr. G.C. van der Burgt
drs. P.H.M. Flipsen
prof. dr. mr. E.J.W. Heithuis
mr. J.J. Kluft MRE
dr. H. Koster
drs. A. Rozendal
dr. J.L. van de Streek
mr. drs. S.A.W.J. Strik
mr. F. Volders

Bedrijfsopvolging voor de IB-ondernemer
mr. A.M.A. de Beer
mw. mr. dr. M.J. Hoogeveen

Bedrijfsopvolging voor de DGA
drs. M.J.A.M. van Gijlswijk
prof. dr. S.A. Stevens

Civielrechtelijke aspecten van het huwelijksvermogens- en erfrecht/Aandelenfusies
prof. mr. dr. W. Burgerhart
prof. dr. mr. E.J.W. Heithuis

Civiel Recht Kapitaalvennootschapen (nationaal)
prof. mr. D.F.M.M. Zaman
prof. mr. C.A. Schwarz

Douane voor specialisten
mr. R.G.A. Tusveld PwC
mr. W. de Wit  
mr. G.J. van Slooten 
mr. drs. T.A.J.S. Hesselink 

Estate planning/ Successie  en schenkingsrecht
prof. dr. F. Sonneveldt
mr. J.C.L. Zuiderwijk

Formeel Belastingrecht
prof. mr. G.J.M.E. de Bont
prof. mr. R.H. Happé
mr. M. Hendriks
mr. dr. P. van der Wal

Inkomstenbelasting
prof. dr. R.M. Freudenthal
prof. dr. mr. E.J.W. Heithuis
mr. A.A.W. Langevoord
prof. mr. G.T.K. Meussen
mr. M.A.C. Ruijschop
mr. dr. G.M.C.M. Staats
mr. A. Verduijn

Internationaal Belastingrecht
mr. drs. M. Beudeker
dr. M. van Dun
prof. dr. D.M. Weber
mr. M.F. de Wilde

Internationaal en Europees Belastingrecht voor specialisten
dr. M. van Dun
mr. G.K. Fibbe
drs. B.J. Kiekebeld
mr. S.R. Pancham
prof. dr. D.M. Weber
mr. M.F. de Wilde

Loonheffingen
mr. A.L. Mertens
dr. F.M. Werger

Loonheffingen voor specialisten

mr. J. de Haan
mr. M.L. Kawka
mr. A.A.W. Langevoord
mr. C.A.H. Luijken
mr. A.L. Mertens
mr. H.M.M. Prinsen
dr. R.W.G. Rouwers
mr. J.D. Schouten
mr. J.J.F. Stormmesand
mr. G.W.B. van Westen
dr. F.M. Werger

Masterclass Argumenteren
D. van Dorsselaer
mr. A.A. Noordhuis

Omzetbelasting
mr. drs. B.L. Adams
drs. F.L. Idsinga
mr. P.D. Vettenburg

Omzetbelasting voor specialisten
mr. J.B.O. Bijl
E.H. van den Elsen
drs. M. de Graaf
mr. H. Hop
mr. E.J. Janzen
drs. S. van Kreijl
mr. J.A.M. Leijten
mw. dr. mr. M.M.W.D. Merkx
mw. mr. W.E. Nent
mr. dr. G.J. van Norden
mw. mr. T.G. Perié
mr. R.G.A. Tusveld
mr. J. Verbaan
mr. J. Wessels
mr. dr. W. de Wit
mr. dr. R.A. Wolf
mr. M.J. Ziepzeerder
mr. R.J. van der Zwan

Onderhandelen
Trainers
mw. A.L.G. Boin
mw. M. Grippeling
ing. H.J. Zeevenhooven

Inspecteurs
drs. J.C. Ghijsen
mr. R.J. Roerink
mw. mr. M.C. Sturm
mr.drs. W.J.G. van Veen

Personenvennootschappen
mw. dr. mr.  M.L.M. van Kempen

Praktische Comptabele Toepassingen 1 voor IB-specialisten
drs. M.H.M. Smeets

Praktische Comptabele Toepassingen 1 voor Vpb-specialisten
drs. M.H.M. Smeets
P.J.Th.M. Steeghs RA

Praktische Comptabele Toepassingen 1 voor omzetbelastingspecialisten
drs. M. van der Graaf
C. Buitenhuis RA

Praktische Comptabele Toepassingen 2
P.J.Th.M. Steeghs RA

Procesvoering
Docenten dag 1
mr. Th. Groeneveld
drs. H.F. Palm

NOB-leden
mr. F.T.M. Deurvorst
mr. P.E. Halprin
mr. F.R. Herreveld
mw. mr. J. Kastelein
drs. H.J.P. van Keersop
mw. mr. J.M. van der Vegt
mr. R. Vos

Docenten dag 2
Raadsheren
mr. P.A.G.M. Cools
mr. drs. P. Fortuin
mr. drs. F.J.P.M. Haas
mw. mr. M.J. Leijdekker
mw. mr. E.C.G. Okhuizen
mr. P.A.M. Pijnenburg
mr. J. Sanders
mr. drs. P.J.J. Vonk

Inspecteurs
mr. J.W.G. Albers
mr. M.A.C. van Elk
mw. mr. Y.T.P.M. Ootes
drs. H.P.W. Snijders
mr. R.F. Trijsburg
dr. E. Poelmann
mr. A. Vroon

Renteaftrek voor de VPB
prof. mr. O.C.R. Marres 
mr. drs. S.A.W.J. Strik

Schriftelijk Rapporteren
mw. drs. G. Duistermaat
mw. drs. A. den Exter

NOB-leden
drs. J.G. Kuiper
mr. M.B. Lucas Luijckx

Transfer Pricing
drs. B.W.A.M. Damsma
mr. J.K.H. van Dam
drs. T.A.H.J. Elshof
drs. H.A. Vollebregt

Tax Accounting
mr. T. van den Berg
dhr. E. Rijkers RA

Tax Assurance
mr. D.G. Barmentlo
mr. E.M.E. van der Enden
drs. ing. R.M.A. Hoyng
mr. A.J.K. Weerman

Vaardigheidstraining voor ervaren aspirant-leden
ing. H.J. Zeevenhooven

Acteur:
M.J. Zeegers

Wet Waardering onroerende zaken
NNB