U bent hier

Doorlopende tekst Wwft na inwerkingtreding Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn (kamerst. 34808)

17 mei 2018

De Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn ligt nog bij de Eerste Kamer (kamerst. 34808). Onduidelijk is wanneer de wet in werking zal treden. 29 mei 2018 levert de Commissie Financiën van de Eerste Kamer inbreng voor een nader voorlopig verslag. In bijlage alvast de doorlopende tekst van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) na verwerking van de bepalingen van het wetsvoorstel tot implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn.