U bent hier

Eerste reactie NOB op de internetconsultatie implementatie ATAD1

18 juli 2017

De wijze waarop Nederland de EU-richtlijn ter bestrijding van belastingontwijkingspraktijken (Anti Tax Avoidance Directive, hierna: ATAD) invoert in de Nederlandse wetgeving, is op 10 juli jl. gepubliceerd ter consultatie. De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (hierna: de Orde) draagt graag bij aan de consultatie en met deze brief wordt een eerste reactie op hoofdlijnen gegeven. Later in augustus volgt de volledige en meer gedetailleerde reactie van de Orde.

Als algemeen commentaar geldt dat het kabinet, zoals het zelf al aangeeft, nauwelijks wezenlijke keuzen maakt, maar die overlaat aan een volgend kabinet. In de gegeven omstandigheden is die keuze voor de Orde begrijpelijk. De consultatie zal naar de inschatting van de Orde dan ook een wezenlijk andere consultatiefunctie hebben dan in eerdere trajecten voor de wijziging van de vennootschapsbelasting (zoals bijvoorbeeld de recente aanpassing van artikel 10a en 15ad Wet op de vennootschapsbelasting).

De drie vragen die het kabinet stelt, zien op de twee belangrijkste (en vermoedelijk meest controversiële) onderdelen van de ATAD implementatie, namelijk de rentemaatregel en de CFC-maatregel.

Bij de rentemaatregel is een zeer belangrijke vraag wat de gevolgen zijn voor de bestaande maatregelen. Hoe strenger de nieuwe maatregel, hoe meer reden om bestaande aftrekbeperkingen, met name artikel 13l en 15ad Wet Vpb te schrappen (en artikel 20 lid 4 Wet Vpb, een verliescompensatiebeperking, die in de praktijk met name door aftrekbare rente veroorzaakte verliezen treft).

In de bijlage vindt u de volledige eerste reactie van de Orde.

Dit commentaar is tot stand gebracht door de Commissie Wetsvoorstellen, bestaande uit de NOB-leden drs. R.A. van der Jagt (voorzitter), prof. mr. J.W. Bellingwout, mw. mr. P.C. van den Brink, drs. M.J.A.M. van Gijlswijk, prof. dr. E.J.W. Heithuis, mw. prof. dr. S.J.C. Hemels, prof. dr. P. Kavelaars, prof. mr. dr. Q.W.J.C.H. Kok, drs. C. Overduin, drs. W.H. Peters, mr. M.H.C. Ruijschop, mr. E.B. van der Stok, prof. dr. J.L. van de Streek, mr. E.A. Visser, drs. M.M.G.A. Voets, mw. mr. B.E.M. den Boer (secretaris wetsuitvoering) en mr. P.A. Anthoni (secretaris wetgeving) met medewerking van Prof. mr. O.C.R. Marres, drs. A.C. van der Linde en mr. B.R. Zoetmulder.