U bent hier

FAQ uitstel cursussen en bijeenkomsten

25 maart 2020

Vragen beroepsopleiding

Vraag

Antwoord

Mijn cursus is uitgesteld. Moet ik me opnieuw inschrijven?

Nee. U ontvangt bericht zodra de nieuwe datum bekend is. 

Verschuift de datum van inlevering voor mijn voorbereidingsopdracht als mijn cursus wordt verplaatst?

Voor een cursus waarvan u het cursusmateriaal heeft ontvangen, vervallen alle termijnen. Zodra de nieuwe datum van deze cursus definitief is, ontvangt de cursist opnieuw een uitnodiging met de termijn voor inleveren van de voorbereidingsopdracht.

Moet ik mijn voorbereidingsopdracht opnieuw maken als de cursus is verplaatst?

Nee. Als de voorbereidingsopdracht van een verplaatste cursus door de docent is goedgekeurd, blijft dat resultaat staan. De voorbereidingsopdracht hoeft niet opnieuw gemaakt te worden.

Zijn er kosten aan het verplaatsen van de cursus verbonden?

Nee. Als de cursus door de SOB wordt verplaatst, zijn er voor de deelnemers geen extra kosten aan verbonden.

Wanneer en hoe ontvang ik bericht over de nieuwe datum waarop de cursus gaat plaatsvinden

Zodra de nieuwe datum van een cursus bekend is, ontvangen de deelnemers een ‘Save the date’ en kunnen die datum alvast in de agenda noteren.  Deelnemers ontvangen opnieuw bericht zodra de omstandigheden het toelaten en de cursus op de nieuwe datum doorgaat.

Is het verstandig dat ik na ontvangst van de ‘Save the date’ een cursus annuleer als de datum mij niet uitkomt?

 

Nee, u hoeft nog niet te annuleren. Het kan zijn dat de omstandigheden het nog steeds niet toelaten, dat de cursus op de nieuwe datum plaatsvindt. In dat geval wordt de cursus weer verplaatst naar een latere datum. Mogelijk dat u op die datum wel beschikbaar bent. Zo lang u niet annuleert, heeft u het recht op deelname.

Wat gebeurt er als de cursus op de nieuwe datum weer niet kan doorgaan, omdat de omstandigheden rondom het coronavirus het nog steeds niet toelaten bijeenkomsten te organiseren

De cursus wordt  opnieuw verplaatst. De cursisten dan over geïnformeerd.

Wat gebeurt er als ik op de nieuwe cursusdatum verhinderd ben?

U ontvangt dan een aantal alternatieve data voor deze cursus.

Moet ik de voorbereidingsopdracht opnieuw maken als ik niet kan deelnemen op de nieuwe cursusdatum en de cursus in een andere groep moet volgen?

Nee. Wel vragen wij u in dat geval de voorbereidingsopdracht voor die cursus te bestuderen. U hoeft de uitwerkingen niet meer ter beoordeling in te leveren.

Kan ik een cursus die wordt verplaatst nog kosteloos annuleren (bv. als de nieuwe datum mij niet uitkomt?)

Ja, zodra de omstandigheden het toelaten dat er weer cursussen georganiseerd mogen worden, ontvangen alle deelnemers een nieuwe uitnodiging waar de cursusdatum definitief wordt bevestigd. Iedereen heeft vanaf het moment van het versturen van die mail nog een week de tijd om kosteloos te annuleren. Er wordt niet gekeken naar de reden van annulering

Moet ik de nota betalen voor een cursus die wordt verplaatst?

Ja, de ontvangen nota blijft van toepassing op de nieuwe cursusdatum. De nota dient dus betaald te worden.

Wat gebeurt er met een nota die betaald is als ik op de nieuwe cursusdatum verhinderd ben en de cursus in een andere groep moet volgen?

De nota blijft van toepassing op de editie van de cursus die u dan wel gaat volgen.

Als de omstandigheden het toelaten dat een cursus definitief kan plaatsvinden, ontvang ik weer een uitnodiging met het cursusmateriaal en de nieuwe deadline waarop de voorbereidingsopdracht door het bureau SOB ontvangen dient te zijn. Mag ik de voorbereidingsopdracht ook al voor die tijd inleveren?

Ja, u kunt te allen tijde aan de opdracht werken. De opdracht kan op elk gewenst moment worden ingeleverd. De uiterste inleverdatum staat vermeld in de nieuwe uitnodiging die u ontvangt zodra bekend is dat de cursus definitief kan plaatsvinden. De docenten zullen de opdrachten zoals gebruikelijk pas twee weken voor de cursusdatum gaan beoordelen.

Ik heb mijn voorbereidingsopdracht voor het verstrijken van de deadline ingeleverd. De cursus wordt verplaatst. Daarmee vervalt ook de termijn voor het inleveren van de voorbereidingsopdracht. Cursisten die hun opdracht nog niet hebben ingeleverd krijgen dus langer de tijd om hem in te leveren. Mag ik de door mij ingeleverde opdracht nog herzien?

Ja. Zodra de nieuwe datum van de cursus definitief is,  ontvangt u weer een uitnodiging met daarbij de nieuwe deadline voor het inleveren van de voorbereidingsopdracht.  Zoals gebruikelijk hanteren wij dan weer een termijn van vier weken. In principe blijft uw opdracht staan. Als u een herziene versie voor de deadline aanlevert, zal deze in behandeling worden genomen.

Ik ontving eerder de voorbereidingsopdracht voor een cursus die wordt verplaatst. Blijft deze voorbereidingsopdracht identiek?

In een reeds verstuurde voorbereidingsopdracht worden geen wijzigingen aangebracht. U kunt daardoor te allen tijde aan de opdracht werken. De opdracht kan op elk gewenst moment worden ingeleverd.

Vragen Programma Permanente Educatie

Vraag

Antwoord

Mijn cursus is uitgesteld, gaat deze op een later tijdstip alsnog door?

Dat hangt af van (de actualiteit van) het onderwerp. Als het onderwerp nog steeds actueel is als er weer bijeenkomsten georganiseerd kunnen worden, zal de SOB er alles aan doen om de bijeenkomst opnieuw in te plannen.

Moet ik me, als mijn cursus wordt verplaatst, opnieuw inschrijven als een cursus op een later tijdstip alsnog door gaat?

Nee, uw inschrijving voor de cursus blijft staan.

Ben ik, als mijn cursus wordt verplaatst, verzekerd van een plaats

Ja. deelname is verzekerd.

Wanneer en hoe ontvang ik bericht over de nieuwe datum waarop de cursus gaat plaatsvinden

Zodra de nieuwe datum van een cursus bekend is, ontvangen de deelnemers een ‘Save the date’ en kunnen die datum alvast in de agenda noteren.  Deelnemers ontvangen opnieuw bericht zodra de omstandigheden het toelaten en de cursus op de nieuwe datum doorgaat.

Is het verstandig dat ik na ontvangst van de ‘Save the date’ een cursus annuleer als de datum mij niet uitkomt?

Nee, u hoeft nog niet te annuleren. Het kan zijn dat de omstandigheden het nog steeds niet toelaten, dat de cursus op de nieuwe datum plaatsvindt. In dat geval wordt de cursus weer verplaatst naar een latere datum. Mogelijk dat u op die datum wel beschikbaar bent. Zo lang u niet annuleert, heeft u het recht op deelname.

Kan ik een cursus die wordt verplaatst nog kosteloos annuleren (bv. als de nieuwe datum mij niet uitkomt?)

Ja, zodra de omstandigheden het toelaten dat er weer cursussen georganiseerd mogen worden, ontvangen alle deelnemers een nieuwe uitnodiging waar de cursusdatum definitief wordt bevestigd. Iedereen heeft vanaf het moment van het versturen van die mail nog een week de tijd om kosteloos te annuleren. Er wordt niet gekeken naar de reden van annulering

Moet ik de nota betalen voor een cursus die wordt verplaatst?

Ja, de ontvangen nota blijft van toepassing op de nieuwe cursusdatum. De nota dient dus betaald te worden.

Bijeenkomsten JOB, MOB en Vrouwennetwerk

Vraag

Antwoord

Gaan de geplande bijeenkomsten op een later tijdstip alsnog door?

Dat hangt af van (de actualiteit van) het onderwerp. Als het onderwerp nog steeds actueel is als er weer bijeenkomsten georganiseerd kunnen worden, zal de SOB er alles aan doen om de bijeenkomst opnieuw in te plannen.

Moet ik me opnieuw inschrijven als een bijeenkomst op een later tijdstip alsnog door gaat?

Ja, alle leden die behoren tot de betreffende doelgroep zullen opnieuw een mail krijgen met de nieuwe datum. Iedereen dient zich opnieuw voor de bijeenkomst aan te melden.