Financiële instrumenten, met name opties e.d., als onderdeel van fiscale advisering

dinsdag 19 november 2019
Activiteit: 
PE-cursus
Inleider(s): 
mr. drs. R.J.M.M. van den Hurk
Tijdsduur: 
van 15.00 - 19.15 uur (ontvangst vanaf 14.30 uur)
Locatie: 
Hotel Ernst Sillem Hoeve in Den Dolder
Soort PE: 
Vaktechnisch
PE-uren: 
3.5

Op 19 november kunt u deelnemen aan de PE-cursus Financiële instrumenten, met name opties e.d., als onderdeel van fiscale advisering. De cursus is een verdiepingscursus bedoeld voor gewone leden van de NOB die in de dagelijkse praktijk (soms) te maken hebben met situaties waarin bijvoorbeeld opties een interessante tool kunnen zijn bij fiscale advisering en tax planning. Enige ervaring met advisering met gebruik van financiële instrumenten wordt aanbevolen.

In de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Korte recapitulatie economische en juridische aspecten opties e.d.
 • Opties e.d. in de vpb; goed koopmansgebruik (winstneming, hedging), deelnemingsvrijstelling, fiscale eenheid
   -  Fiscale kansen en risico’s van opties, o.a. m.b.t. participatie en m.b.t. verliescompensatie
 • Opties e.d. in de IB, in de LB, in SR en in de WBR
  - Opties/rechten op levering/economisch eigendom
  - Boxen-problematiek
  - Fiscale kansen en risico’s van opties, o.a. als beloning en in kader estate planning

De docent is mr. drs. R.J.M.M. van den Hurk (zelfstandig gevestigd te Zeist als belastingadviseur en bedrijfsjuridisch adviseur en docent fiscale economie aan de UvA)

Het volledige programma kan onderaan deze pagina worden gedownload.

Deze cursus is een vast onderdeel in het Programma Permanente Educatie en wordt periodiek aangeboden.

De kosten voor deelname bedragen € 195,- (excl. BTW). Inschrijvingen geschieden in volgorde van binnenkomst van aanmelding. Annulering is uitsluitend per e-mail mogelijk. Tot 8 weken voor de eerste cursusdag voor de bijeenkomst kan dat kosteloos. Bij annulering tussen 8 en 4 weken voor de eerste cursusdag wordt 50% van de cursusprijs in rekening gebracht; bij annulering binnen 4 weken voor de eerste cursusdag 100%. Plaatsvervanging is mogelijk zonder annuleringskosten, mits het om een vervanger gaat die kwalificeert voor de betreffende cursus. In dat geval wordt € 50,- administratiekosten in rekening gebracht.

Er kunnen maximaal 24 NOB-leden aan deze bijeenkomst deelnemen. Het minimum aantal bedraagt 20.  Mocht het minimum aantal deelnemers niet worden behaald dan behoudt de SOB zich het recht voor de bijeenkomst te annuleren. Aan deze bijeenkomst kunnen geen aspirant-leden deelnemen.

Voor de goede orde informeren wij u dat de SOB aan de docenten/inleiders de keuze laat of zij hand-outs of digitale presentaties, vooraf, tijdens of na de bijeenkomst ter beschikking willen stellen. Dit kan per bijeenkomst verschillen. Daarom ontvangt u niet van alle presentaties standaard hand-outs of bestanden. De presentaties van PE-bijeenkomsten die in PDF beschikbaar worden gesteld na afloop van de bijeenkomst kunt u vinden in het Archief PE-bijeenkomsten op de NOB-website.

U kunt zich voor deze cursus aanmelden via uw persoonlijke pagina, of via de link onderaan deze pagina.