U bent hier

Financiën publiceert Algemene leidraad Wwft en Sanctiewet

25 februari 2011

Op 21 februari 2011 publiceerde het ministerie van Financiën de Algemene leidraad Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en Sanctiewet (Sw). Het is geen juridisch bindend document, maar het beoogt instellingen te helpen bij het beantwoorden van de vraag hoe zij hun verplichtingen in het kader van witwasbestrijding en het tegengaan van terrorismefinanciering kunnen uitleggen en toepassen. De verschillende toezichthouders zullen in het verlengde van deze algemene leidraad meer specifieke leidraden ontwikkelen voor de instellingen die onder hun toezicht vallen. Namens de NOB heeft een werkgroep onder leiding van Wim Gohres (voorzitter van de Commissie Beroepszaken) inmiddels input aan het Bureau Financieel Toezicht gegeven voor de leidraad die bestemd is voor belastingadviseurs en accountants. Deze specifieke leidraad wordt op korte termijn verwacht.

Zie ook: