U bent hier

Fiscaal Reorganiseren in het MKB

01 januari 2016

Doelgroep
De cursus ’Fiscaal reorganiseren in het MKB’ is een onderdeel van het technisch-fiscaal traject voor de nationale praktijk en kan in het keuzeprogramma worden gekozen door diegenen die in het basisprogramma het technisch-fiscaal traject of het vaardighedentraject volgen.

Cursisten die de cursus ‘Fiscaal reorganiseren in het MKB’ volgen, mogen de cursus ‘Bedrijfsconcentraties juridische fusies en splitsingen’ alsmede het onderdeel ‘aandelenfusies’ uit de cursus ‘Bedrijfsconcentraties aandelenfusies en overdrachtsbelasting’ niet meer volgen. Omdat voor de cursus ‘Fiscaal reorganiseren in hert MKB’ meer werkervaring is vereist, worden deze cursussen over het algemeen in het tweede en derde cursusjaar gevolgd.

Docent
prof.dr.mr. E.J.W. Heithuis (hoogleraar Universiteit van Amsterdam en verbonden aan BDO Belastingadviseurs)

Inhoud van de cursus
Tijdens de cursus wordt aandacht besteed aan de fiscale reorganisatiefaciliteiten – aandelenfusie, bedrijfsfusie, splitsing, juridische fusie en fiscale eenheid – met name in het kader van de opbouw van een holdingstructuur. Ook de inbreng van een IB-onderneming in de BV komt aan bod. Hierbij ligt de nadruk op de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting.

Cursusopzet en werkwijze
De materie wordt door de docent in een interactief college met de cursisten belicht aan de hand van de tevoren ter bestudering aanbevolen literatuur. De cursisten krijgen een of meer voorbereidingsopdrachten, die aan de hand van aanbevolen literatuur wordt gemaakt. De opdrachten worden in de cursus besproken.

Praktische gegevens
Tijdsbeslag:                  1 dag (2 dagdelen)
Werktijden:                   10.00 uur tot 17.30 uur
Kosten:                         € 260,- per dag incl. lunch (excl. btw)
Deelnemers:                 maximaal 25 personen