Statusbericht

Log in om dit formulier te bekijken.

Formulier vereenvoudigingsvoorstel belastingregelgeving

Elke belastingadviseur wordt in zijn/haar werk regelmatig geconfronteerd met fiscale regels die als reactie oproepen: dat kan toch (veel) efficiënter/effectiever/makkelijker/simpeler! Meestal blijft het bij die ergernis en gaat u weer over tot de orde van de dag. De NOB biedt u echter de gelegenheid uw onbehagen om te zetten in een verbetersuggestie en zo mogelijk bij te dragen aan het oplossen dan wel verminderen van een knelpunt in de fiscale regelgeving. De vereenvoudigingsvoorstellen van NOB-leden worden namelijk periodiek doorgestuurd naar het ministerie van Financiën, dat heeft toegezegd alle suggesties serieus te bekijken. Sterker: begin 2016 heeft het ministerie zelf het initiatief genomen voor een consultatieronde over vereenvoudiging van de belastingwet- en regelgeving. Voor alle duidelijkheid: het gaat om quick wins, zonder substantiële budgettaire gevolgen. Dus om knelpunten in de praktijk die met kleinere maatregelen op te lossen zijn. Voorstellen kunnen zowel het materiële belastingrecht (alle heffingen) als administratieve voorschriften betreffen.

Let op! Vul voor elk onderwerp een apart formulier in.

U kunt het formulier tussentijds opslaan door gebruik te maken van de knop 'conceptversie opslaan'. U kunt dan op een later tijdstip uw voorstel voltooien en indienen.