GEANNULEERD Implementatie ATAD 1

woensdag 22 april 2020
Activiteit: 
PE-cursus
Inleider(s): 
mr. S.R. Pancham en prof. dr. mr. M.F. de Wilde
Tijdsduur: 
van 09.45 - 17.15 uur
Locatie: 
Van der Valk Hotel Utrecht
Soort PE: 
vaktechnisch
PE-uren: 
6

BELANGRIJK: Naar aanleiding van de meest recente ontwikkelingen rondom de uitbraak van het coronavirus wordt deze bijeenkomst (oorspronkelijke datum: 22 arpil) geannuleerd. Zodra de omstandigheden het toelaten, wordt bekeken of het nog zinvol is om de bijeenkomst naar het najaar te verschuiven. Als deze bijeenkomst alsnog plaatsvindt in het najaar, dient iedereen zich opnieuw voor deze bijeenkomst in te schrijven. Leden die al voor deze bijeenkomst waren geplaatst, zijn verzekerd van deelname bij inschrijving.

Op 22 april a.s. kunt u deelnamen aan de PE-cursus Implementatie ATAD 1. De cursus is een verdiepingscursus bedoeld voor gewone leden van de NOB die zich in de dagelijkse praktijk bezighouden met de advisering van multinationals.

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • Korte schets achtergrond ATAD 1
 • Bespreking van de contouren van ATAD 1
 • Gedetailleerde bespreking (met voorbeelden) Nederlandse ATAD 1 implementatiewetgeving:  
  • De CFC regeling
  • De earningsstrippingmaatregel
  • De antimisbruikmaatregel (GAAR)
  • De nieuwe exitheffing
 • De praktische gevolgen voor het Nederlandse vestigingsklimaat / multinationals
 • De verhouding tussen de Nederlandse implementatieregels en het (primair en secundair) Unierecht

Deze cursus is een vast onderdeel in het Programma Permanente Educatie en wordt periodiek aangeboden.

De kosten voor deelname bedragen € 390,- (excl. BTW). Inschrijvingen geschieden in volgorde van binnenkomst van aanmelding. Annulering is uitsluitend per e-mail mogelijk. Bij annulering tussen 8 en 4 weken voor de eerste cursusdag wordt 50% van de cursusprijs in rekening gebracht; bij annulering binnen 4 weken voor de eerste cursusdag 100%. Plaatsvervanging is mogelijk zonder annuleringskosten, mits het om een vervanger gaat die kwalificeert voor de betreffende cursus. In dat geval wordt € 50,- administratiekosten in rekening gebracht.

Er kunnen maximaal 24 NOB-leden aan deze bijeenkomst deelnemen. Het minimum aantal bedraagt 20.  Mocht het minimum aantal deelnemers niet worden behaald dan behoudt de SOB zich het recht voor de bijeenkomst te annuleren. Aan deze bijeenkomst kunnen geen aspirant-leden deelnemen.

Voor de goede orde informeren wij u dat de SOB aan de docenten/inleiders de keuze laat of zij hand-outs of digitale presentaties, vooraf, tijdens of na de bijeenkomst ter beschikking willen stellen. Dit kan per bijeenkomst verschillen. Daarom ontvangt u niet van alle presentaties standaard hand-outs of bestanden. De presentaties van PE-bijeenkomsten die in PDF beschikbaar worden gesteld na afloop van de bijeenkomst kunt u vinden in het Archief PE-bijeenkomsten op de NOB-website.

Inschrijven via uw Persoonlijke Pagina of via de aanmeld link onderaan deze pagina;