U bent hier

Het nieuwste dilemma in de DilemmApp: Betalingsachterstand

25 februari 2021

 

Betalingsachterstand

Ik ben een zelfstandig werkende belastingadviseur. Een grote klant die in reorganisatie is, heeft een aantal facturen nog niet betaald. Navraag leert dat de reden van de betalingsachterstand verband houdt met liquiditeitsproblemen en dat een surseance van betaling dreigt. Echter, de maandelijkse loonheffingen moeten op tijd worden ingediend om eventuele boetes voor deze klant te voorkomen.

Wat doe ik?

  1. Ik dien de maandelijkse loonheffingen voor de cliënt in, en aansluitend stuur ik hem een factuur.
  2. Ik laat de cliënt weten dat hij eerst de openstaande facturen moet betalen, en dat ik hem daarna weer van dienst kan zijn.
  3. Ik laat de cliënt weten dat hij eerst de openstaande facturen en een voorschotnota moet betalen, en dat ik daarna de loonheffingen voor hem indien.
  4. Ik begin direct met maatregelen om de openstaande facturen te innen, maar ga wel door met de werkzaamheden.

Beantwoord dit dilemma in de DilemmApp en zie hoe andere NOB-leden reageren. Na twee weken plaatst de NOB een reactie (slotopmerking). Heeft u de DilemmApp nog niet? Hier vindt u hoe u deze kunt downloaden en welke verificatiecode u nodig heeft: https://www.nob.net/nob/commissie-beroepszaken/dilemmapp