U bent hier

Inleiding Transfer Pricing

01 januari 2014

Doelgroep
De cursus vormt een onderdeel van het keuzeprogramma en is bedoeld voor aspirant-leden die zich niet hebben gespecialiseerd in Transfer Pricing. Voor specialisten wordt een aparte cursus aangeboden Die cursus richt zich op aspirant-leden die werkzaam zijn in de:
• TP-praktijk
• International Tax-praktijk en te maken hebben met TP
 

Docenten
mr. J.K.H. van Dam (Loyens & Loeff), drs. B.W.A.M. Damsma (EY) en mr. T.A.H.J.  Elshof (Quantera Global B.V.)

Cursusdoel
Aspirant-leden inzicht geven in de rol die Transfer Pricing in de internationale belastingadviespraktijk speelt.

Cursusinhoud
De cursus start met een theoretische introductie, waarna de praktische verdieping aan de hand van casuïstiek zal plaatsvinden.

Dagdeel 1
Theoretische context:

 • inleiding, organisatie van de belastingdienst;
 • art 8 b VPB;
 • documentatie;
 • benchmarking;
 • correcties en bewustheid;
 • MAP/Arbitrage.

Dagdeel 2
In de voorbereidingsopdracht wordt gevraagd naar de TP-problemen waar de deelnemers in de praktijk mee te maken hebben. Op basis van deze antwoorden, wordt bepaald welke onderwerpen in het middaggedeelte behandeld zullen worden.  Potentiële thema’s zijn:

 • business restructuring en sluitingskwesties;
 • leningen, rente en garanties;
 • implementatie (incl year-end adjustments en tax assurance);
 • dispute Resolution (APAs, MAPs en Arbitrage – uitvoeriger dan in de ochtend);
 • centrale concernaansturing:
  • doorbelasting van HQ kosten (incl. dienst, benefit-test en aandeelhouderskosten)
  • restwinst of cost plus beloning?
 • de overdracht van IP of Groot Materieel aan een laagbelaste groepsmaatschappij:
  • de rol van overeenkomsten
  • de betekenis van control (par. 1.49 OECD TPG)
  • herkwalificatie (para 1.65 OECD TPG)
  • chapter VI OECD TPG (incl. pricing: tweezijdig perspectief)
 • winsttoerekening aan vaste inrichting.

In de middag worden ook casus behandeld waarin de verschillende elementen van het documentatieproces aan de orde komen. De voorbereidingsopdracht voor deze cursus zal de inleiding en voorbereiding op de casuspositie vormen.

 
Praktische gegevens
Tijdsbeslag:  1 dag (2 dagdelen)
Werktijden:  09.30 tot 17.00 uur
Kosten:   € 260,00 incl. lunch (excl. btw)
Deelnemers:  maximaal 25 personen
 

Inschrijven voor deze cursus is mogelijk via uw Persoonlijke Pagina. Dit kan alleen als de cursus onderdeel uitmaakt van uw traject.