Jaarverslag 2023

De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs

Met dit jaarverslag kijken we terug op 2023. We staan stil bij alle mijlpalen en ontwikkelingen van dit jaar.

Hoogtepunten in 2023

Voorwoord

Van de voorzitter van de NOB, Niels Boef

Met dit jaarverslag kijken we terug op 2023, een jaar waarin de NOB op vele fronten actief was en groeide als vereniging.

Aan het woord

Kennisoverdracht

In ‘Aan het Woord’ laten we een aantal actieve NOB-leden aan het woord over hun rol binnen de organisatie. Deze keer belichten we de rol van docent. Ontdek hoe deze leden hun expertise inzetten en bijdragen aan de kennisoverdracht binnen de NOB.

Speerpunten

Rechtszekerheid en Rechtsbescherming – Margriet Lukkien

We vormen de brug tussen onze leden en de maatschappij. Onze leden beschikken over zeer ruime en grondige (praktijk)kennis over de volle breedte van het fiscale terrein. Deze kennis zetten we in om een bijdrage te leveren aan het maatschappelijke debat over belastingen.

Dossiers

Dossiers

Het afgelopen jaar heeft de NOB aan een aantal dossiers gewerkt, waaronder Box III, Pillar II en de Directeur-Grootaandeelhouder (DGA)

Organisatie

Organisatie

De NOB is de beroepsvereniging van universitair opgeleide belastingadviseurs in Nederland. De NOB bestaat al sinds 1954 en behartigt de gemeenschappelijke belangen van de leden en bevordert een kwalitatief hoogwaardige beroepsuitoefening. 

6001

Totaal aantal leden

3618

Gewone leden

1430

Aspirantleden

810

Bedrijfsfiscalisten

Stichting Opleiding Belastingadviseurs

Stichting Opleiding Belastingadviseurs

De Stichting Opleiding Belastingadviseurs (SOB) biedt twee programma’s aan. De Beroepsopleiding Belastingadviseurs voor de aspirant-leden en het Programma Permanente Educatie voor de gewone leden.

Publicaties

Publicaties

Ontdek onze brede selectie van artikelen, onze opinie- en discussiebijdragen, interviews en andere relevantie publicaties die in 2023 verschenen zijn.