U bent hier

Langverwachte wijzigingen Water(schaps)wet zijn stap in de goede richting

27 september 2022

Uitgelicht 

  • Gemiste kans om het beginsel ‘de vervuiler betaalt’ breder te implementeren 

  • Inhoudelijke onderbouwing nieuwe kostentoedelingsmethode gebouw in watersysteemheffing ontbreekt 

  • Vraagtekens bij individueel afvalwatercoëfficiënt in zuiverings- en verontreinigingsheffing 

 

De NOB geeft in haar reactie op de internetconsultatie van het initiatiefwetsvoorstel ‘Wijziging Waterschapswet en Waterwet voor versterking toepassing profijtbeginsel bij watersysteemheffing, ruimte voor nieuwe ontwikkelingen en oplossen van enkele knelpunten aan gedeeltelijk positief te zijn over de voorgestelde wijzigingen. Het is een stap in de goede richting.  

 

Wat betreft de watersysteemheffing is de NOB positief over de aandacht voor het profijtbeginsel bij wijze waarop de plusvoorziening wordt bekostigd. We vragen om extra aandacht voor de tariefdifferentiatie in de categorie ‘gebouwd’ zodat willekeur kan worden voorkomen. 

 

De voorgestelde juridische verankering van de afwijkmogelijkheid in zowel de zuiverings- als de verontreinigingsheffing komt de rechtszekerheid ten goede. Het voorgestelde individuele afvalwater coëfficiënt maakt het systeem helaas onnodig complexer. We vragen een nadere toelichting op de voorgestelde overgangsperiode en vragen aandacht voor de rechtsongelijkheid die mogelijk kan ontstaan door de definitie van het begrip ‘nieuw bedrijf’. 

 

Wij zijn van mening dat in het voorstel, zoals dat nu wordt geconsulteerd, een redelijke en evenredige bijdrage ontbreekt aan het beginsel de vervuiler betaalt. De NOB acht het een gemiste kans dat het wetsvoorstel onder meer geen ruimte voorziet om andere stoffen - naast de nu enkel beoogde fosfaat -, beperkt te belasten. 

 

 

Dit commentaar is tot stand gebracht door de Commissie Wetsvoorstellen, bestaande uit de NOB-leden Robert van der Jagt (voorzitter), Arco Bobeldijk, Matthijs Broekhuizen, Sebastiaan de Buck, Wiebe Dijkstra, Jeroen Elink Schuurman, Michael van Gijlswijk, Edwin Heithuis, Martijn Jonkers, Reinout Kok, Netty van Kreveld, Corina van Lindonk, Madeleine Merkx, Jan Nieuwenhuizen, Cor Overduin, Michel Ruijschop, Jeroen van Strien, Max Velthoven, Edwin Visser, Luc van der Voort, David van Wordragen, Pjotr Anthoni (secretaris wetgeving) en Ruben van der Wilt (secretaris wetsuitvoering) en de NOB-leden Raymond van den Berg, Martijn Boonstra, Veerle Drok en Martijn Hoffer.