U bent hier

Leergang Formeel Belastingrecht

06 maart 2015

Doelgroep
De leergang beoogt de meer ervaren belastingadviseur kennis en vaardigheden te verschaffen over de belangrijke onderdelen van het formele belastingrecht en is rechtstreeks toepasselijk in de fiscale praktijk. De leergang maakt onderdeel uit van het Programma Permanente Educatie. Deelname door aspirant-leden is niet mogelijk.

Cursusleider
mr. D.G. Barmentlo (advocaat-belastingkundige FT-advocaten)

Opzet
De leergang bestaat uit een aantal modules. Deze kunnen modulair worden gevolgd.

Programma

  1. Bezwaar en fiscale rechtsbescherming bij rechtbank en gerechtshof
  2. Bewijsrecht
  3. Fiscaal boete- en strafrecht
  4. Boekenonderzoek / rechten en verplichtingen /vragen van de fiscus
  5. Internationale uitwisseling van inlichtingen (incl. Mandatory Disclosure Richtlijn)
  6. De positie van de belastingadviseur
  7. Arresten lezen (incl. cassatie)
  8. Invordering

* wijzigingen voorbehouden mbt aantal modules en de volgorde waarin de modules worden aangeboden.

Voorbereiding
De deelnemers ontvangen vooraf een overzicht met aanbevolen literatuur.

Praktische gegevens

Tijdsbeslag: per module een middag (3 PE-uren)
Werktijden:    15.30 uur tot 19.45 uur
Kosten:   € 195,- per module (excl. btw, incl. lichte maaltijd)
Deelnemers: minimum 12, maximaal 24 personen   
Soort PE:   vaktechnisch
Aantal PE-uren   3 uur per dag