Lespakket HAVO en VWO

De NOB, de Belastingdienst en de Vereniging van leraren in de economisch-maatschappelijke vakken (VECON) hebben samen een fiscaal lespakket over ‘rechtsvormen van ondernemingen’ ontwikkeld voor de bovenbouw van havo en vwo. Doel is het fiscaal bewustzijn bij de leerlingen te vergroten. Het project past uitstekend in de reeks activiteiten die de NOB al jaren uitvoert om scholieren en studenten te informeren over de beroepsmogelijkheden die een fiscale studie (fiscaal recht of fiscale economie) biedt. Het lespakket bestaat uit filmclips, een docentenhandleiding en opdrachten. De trailer geeft een kort beeld van de inhoud van het lespakket. Docenten die de filmclips en opdrachten willen ontvangen kunnen contact opnemen met Angelique van Streepen op het NOB-bureau (a.van.streepen@nob.net).