U bent hier

Loonheffingen – internationale LB / keten- en inleningsaansprakelijkheid

01 januari 2017

Doelgroep
De cursus vormt een onderdeel van het keuzeprogramma en is bedoeld voor aspirant-leden die zich niet gespecialiseerd hebben in de loonheffingen. Voor specialisten wordt een afzonderlijke cursus aangeboden.

Docenten
mr. A.A.W. Langevoord (Loyens & Loeff) en mw. mr. M. Witteveen (BDO)

Cursusdoel, opzet
Het doel van de cursus is de deelnemer inzicht te geven in de belangrijkste en meest actuele leerstukken van de loonheffingen.

De cursus wordt aan de hand van twee centrale thema’s gegeven:
1.  internationale LB (mr. A.A.W. Langevoord)
 - NADER IN TE VULLEN

2. Keten- en inleningsaansprakelijkheid (mw. mr. M. Witteveen )
Keten- en inlenersaansprakelijkheid is een veel voorkomend, maar vaak onderbelicht risico van het werken met flexibele arbeidskrachten. In deze cursus behandelen wij de algemene aspecten van keten- en inlenersaansprakelijkheid. Wanneer doet zich risico dit voor? Wat kan men doen om risico's te voorkomen? En hoe kan men een aansprakelijkstelling bestrijden? Zowel materiële als formele aspecten van deze aansprakelijkheden komen aan bod.

Werkwijze


Praktische gegevens
Tijdsbeslag: 1 dag (2 dagdelen)
Werktijden: 09.30 tot 17.00 uur
Frequentie: 1x in de twee jaar (2017, 2019)
Kosten: € 260,00 incl. lunch (excl. btw)
Deelnemers: maximaal 30 personen