Mandatory Disclosure-richtlijn

maandag 28 oktober 2019
Activiteit: 
PE-seminar
Inleider(s): 
mr. J.A.R. van Eijsden, mr. W.J.D. Gohres, drs. R.A. van der Jagt, mr. dr. J.J.A.M. Korving en mr. drs. W.J.G. van Veen
Tijdsduur: 
van 10.00 uur - 17.45 uur (ontvangst vanaf 09.30 uur)
Locatie: 
Van der Valk Hotel Utrecht
Soort PE: 
vaktechnisch
PE-uren: 
6

Op 12 juli 2019 is het wetsvoorstel ter implementatie van de op 25 juni 2018 in werking getreden EU‑richtlijn inzake ‘mandatory disclosure’ (‘DAC6’) bij de Tweede Kamer ingediend. In deze richtlijn is de verplichting tot de automatische uitwisseling van gegevens en inlichtingen voorgeschreven over zogenoemde meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies. Op 28 oktober organiseert de NOB in het kader van de Permanente Educatie een PE-seminar waarin nader op het wetsvoorstel en de implementatie zal worden ingegaan. Deze bijeenkomst is ook interessant voor NOB-leden die werkzaam zijn in de MKB praktijk.

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • Algemene inleiding
  Inleider: mr. W.J.D. Gohres (PwC)
 • Wie moet er melden?
  Inleider: mr. J.A.R. van Eijsden (EY)
 • Wanneer moet er worden gemeld en bij wie?
  Inleider: drs. R.A. van der Jagt (Meijburg & Co)
 • Welke gegevens moeten er worden gemeld?
  Inleider: mr. W.J.D. Gohres
 • Hallmarks
  Inleider: mr. dr. J.J.A.M. Korving (Deloitte/Universiteit Maastricht)
 • Formeelrechtelijke aspecten
  Inleider: mr. J.A.R. van Eijsden  
 • Praktische aspecten vanuit de belastingadviseur
  Inleider: drs. R.A. van der Jagt
 • Praktische aspecten vanuit de Belastingdienst/Ministerie van Financiën
  Inleider: mr. drs. W.J.G. van Veen (Country-by-country reporting team/coordinator verrekenprijzen bij Belastingdienst Grote ondernemingen Noordwest)

De kosten voor deelname bedragen € 390,- (excl. btw). Inschrijvingen geschieden in volgorde van binnenkomst van aanmelding.

Annulering is uitsluitend mogelijk per e-mail. Tot 8 weken voor de eerste cursusdag van de bijeenkomst kan dat kosteloos. Bij annulering tussen 8 en 4 weken voor de eerste cursusdag van de bijeenkomst wordt 50% van de cursusprijs in rekening gebracht; bij annulering binnen 4 weken voor de eerste cursusdag 100%. Plaatsvervanging is mogelijk zonder annuleringskosten, mits het om een vervanger gaat die kwalificeert voor de betreffende cursus. In dat geval wordt € 50,- administratiekosten in rekening gebracht. Aan deze bijeenkomst kunnen geen aspirant-leden deelnemen.

Er kunnen maximaal 50 NOB-leden aan deze bijeenkomst deelnemen. Het minimum aantal bedraagt 30. Mocht het minimum aantal deelnemers niet worden behaald dan behoudt de SOB zich het recht voor de bijeenkomst te annuleren.

U kunt zich voor deze bijeenkomst aanmelden via uw persoonlijke pagina of via de link onderaan deze pagina.