Multilateraal Instrument

dinsdag 29 oktober 2019
Activiteit: 
PE-cursus
Inleider(s): 
mr. R.H.M. Roumen
Tijdsduur: 
van 09.45 tot 17.15 uur
Locatie: 
Buitenplaats Sparrendaal te Driebergen-Rijsenburg
Soort PE: 
Vaktechnisch
PE-uren: 
6

Op 29 oktober 2019 organiseert de NOB voor de derde keer een verdiepingscursus over het Multilateraal Instrument.

De volgende onderwerpen komen aan de orde: 

  • aanleiding en context MLI;
  • structuur, mechanisme en praktische gevolgen;
  • de Nederlandse positie en de posities van andere partijen;
  • de gevolgen van het wijzigen van de preambule (artikel 6) en de principal purpose test (artikel 7) en de werking en gevolgen van inhoudelijke bepalingen (art. 3 t/m art. 26 MLI)

De cursus bestaat in de kern uit 2 gedeelten (een ochtend- en een middagsessie). De ochtendsessie wordt gebruikt om in te gaan op de aanleiding en de bijzondere systematiek van het Multilateraal Instrument. De middagsessie wordt gebruikt om in te gaan op de inhoudelijke bepalingen, zoals de principal purpose test. Elk onderwerp wordt ingeleid. Daarna wordt de diepte ingegaan o.a. aan de hand van behandeling van casusposities en is er gelegenheid voor discussie en het stellen van vragen.

Docent is mr. R.H.M. Roumen (Stibbe B.V.).

Deze cursus richt zich op NOB-leden die zich in de dagelijkse praktijk bezighouden met de advisering van multinationals en ondernemingen met grensoverschrijdende activiteiten.

De kosten voor deelname bedragen € 390,- (excl. btw). Inschrijvingen geschieden in volgorde van binnenkomst van aanmelding.

Annulering is uitsluitend mogelijk per e-mail. Tot 8 weken voor de eerste cursusdag van de bijeenkomst kan dat kosteloos. Bij annulering tussen 8 en 4 weken voor de eerste cursusdag van de bijeenkomst wordt 50% van de cursusprijs in rekening gebracht; bij annulering binnen 4 weken voor de eerste cursusdag 100%. Plaatsvervanging is mogelijk zonder annuleringskosten, mits het om een vervanger gaat die kwalificeert voor de betreffende cursus. In dat geval wordt € 50,- administratiekosten in rekening gebracht. Aan deze bijeenkomst kunnen geen aspirant-leden deelnemen.

Er kunnen maximaal 24 NOB-leden aan deze bijeenkomst deelnemen. Het minimum aantal bedraagt 20. Mocht het minimum aantal deelnemers niet worden behaald dan behoudt de SOB zich het recht voor de bijeenkomst te annuleren.

Voor de goede orde informeren wij u dat de SOB aan de docenten/inleiders de keuze laat of zij hand-outs of digitale presentaties, vooraf, tijdens of na de bijeenkomst ter beschikking willen stellen. Dit kan per bijeenkomst verschillen. Daarom ontvangt u niet van alle presentaties standaard hand-outs of bestanden. De presentaties van PE-bijeenkomsten die in PDF beschikbaar worden gesteld na afloop van de bijeenkomst kunt u vinden in het Archief PE-bijeenkomsten op de NOB-website.

U kunt zich voor deze bijeenkomst aanmelden via uw persoonlijke pagina, of via de link onder aan deze pagina.