Multilateraal Instrument (online)

woensdag 14 april 2021
& vrijdag 16 april 2021
Activiteit: 
PE-cursus
Inleider(s): 
mr. R.H.M. Roumen
Tijdsduur: 
van 09.00 tot 12.20 uur
Locatie: 
Online
Soort PE: 
Vaktechnisch
PE-uren: 
6

In verband met Corona is besloten dat, vooruitlopend op de verdere ontwikkelingen, tot nader orde alleen online cursussen worden aangeboden.

Op 14 april 2021 & 16 april organiseert de NOB de ONLINE verdiepingscursus over het Multilateraal Instrument. Deze cursus is in twee delen gesplitst. Het is niet mogelijk om slechts aan één deel deel te nemen.

De volgende onderwerpen komen aan de orde: 

  • aanleiding en context MLI;
  • structuur, mechanisme en praktische gevolgen;
  • de Nederlandse positie en de posities van andere partijen;
  • werking en gevolgen van inhoudelijke bepalingen, waaronder de gevolgen van het wijzigen van de preambule (artikel 6) en de principal purpose test (artikel 7).

De cursus bestaat in de kern uit 2 gedeelten. De eerste wordt gebruikt om in te gaan op de aanleiding, de bijzondere systematiek van het Multilateraal Instrument en de keuzes die landen hebben gemaakt. De tweede sessie wordt gebruikt om in te gaan op de inhoudelijke bepalingen, zoals de principal purpose test. Elk onderwerp wordt ingeleid. Daarna wordt de diepte ingegaan o.a. aan de hand van behandeling van casusposities en is er gelegenheid voor discussie en het stellen van vragen.

Docent is mr. R.H.M. Roumen (Tax at Work bv).

De cursus is een verdiepingscursus bedoeld voor gewone leden van de NOB die zich in de dagelijkse praktijk bezighouden met advisering van multinationals en ondernemingen die grensoverschrijdende activiteiten hebben. De cursus richt zich met name op gewone leden die in de praktijk regelmatig in aanraking komen met internationaal belastingrecht omdat een zekere kennis van het internationaal belastingrecht bekend wordt verondersteld.

Deze cursus is een vast onderdeel in het Programma Permanente Educatie en wordt periodiek aangeboden.

De kosten voor deelname bedragen € 390,- (excl. btw). Inschrijvingen geschieden in volgorde van binnenkomst van aanmelding.

Annulering is uitsluitend mogelijk per e-mail. Tot 8 weken voor de eerste cursusdag van de bijeenkomst kan dat kosteloos. Bij annulering tussen 8 en 4 weken voor de eerste cursusdag van de bijeenkomst wordt 50% van de cursusprijs in rekening gebracht; bij annulering binnen 4 weken voor de eerste cursusdag 100%. Plaatsvervanging is mogelijk zonder annuleringskosten, mits het om een vervanger gaat die kwalificeert voor de betreffende cursus. In dat geval wordt € 50,- administratiekosten in rekening gebracht. Aan deze bijeenkomst kunnen geen aspirant-leden deelnemen.

Er kunnen maximaal 24 NOB-leden aan deze bijeenkomst deelnemen. Het minimum aantal bedraagt 20. Mocht het minimum aantal deelnemers niet worden behaald dan behoudt de SOB zich het recht voor de bijeenkomst te annuleren.

U kunt zich voor deze bijeenkomst aanmelden via uw persoonlijke pagina, of via de link onder aan deze pagina.