U bent hier

Nader NOB-commentaar op het wetsvoorstel Belastingplan 2016 c.a.

23 oktober 2015

De Commissie Wetsvoorstellen van de NOB (hierna: “de Orde”) heeft naar aanleiding van het verschijnen van de Nota’s naar aanleiding van het Verslag en de Nota’s van Wijziging nader commentaar gegeven op de wetsvoorstellen Belastingplan 2016 (34 302), Overige fiscale maatregelen (34 305), Wet implementatie wijzigingen Moeder-dochterrichtlijn 2015 (34 306) en Wet tegemoetkomingen loondomein (34 304).

SAMENVATTING COMMENTAAR

1. De Orde blijft ernstige bezwaren houden tegen het voorstel inzake het aanscherpen van het gebruikelijkheidscriterium in de werkkostenregeling en blijft van mening dat het huidige voorstel onwerkbaar is en vervangen dient te worden door een op het vermeende misbruik gevaar toegespitste regeling. De Orde heeft daar een concreet voorstel voor gedaan.

2. Daarnaast meent de Orde dat de voorgestelde substance toets in het kader van de implementatie van de Moeder-Dochterrichtlijn onredelijk mechanisch is in gevallen waarin er ondubbelzinnig voldoende substance aanwezig is in het land van de aandeelhouder (maar niet op het directe niveau van de houder van de Nederlandse aandelen) zodat er – ook onder de toets van de Richtlijn – geen sprake kan zijn van misbruik. Het onthouden van de voordelen van de Richtlijn in deze situaties is, naar de mening van de Orde, in strijd met de Richtlijn. Tevens wordt, naar aanleiding van de reactie van de Staatssecretaris, een wetstechnische opmerking gemaakt over het voorgestelde artikel 1, zevende lid, van de Wet op de Dividendbelasting 1965.

Dit commentaar is tot stand gebracht door de Commissie Wetsvoorstellen, bestaande uit de NOB-leden mr. M.V. Lambooij (voorzitter), prof. mr. J.W. Bellingwout, drs. M.J.A.M. van Gijlswijk, prof. dr. E.J.W. Heithuis, prof. dr. S.J.C. Hemels, prof. dr. P. Kavelaars, prof mr. dr. Q.W.J.C.H. Kok, drs. C. Overduin, drs. W.H. Peters, mr. M.H.C. Ruijschop, mr. E.B. van der Stok, prof. dr. J.L. van de Streek, mr. E.A. Visser, mw. mr. B.E.M. den Boer-Drinkenburg (secretaris wetsuitvoering) en mr. P.A. Anthoni (secretaris wetgeving) met medewerking van de NOB-leden mr. A.A.W. Langevoord en mr. A.L. Mertens.